Søknader fra klubbene om tilskudd 2016. Frist: 1. mars

45

Søknadskriterier:

 • Tiltak som vil føre til varig forbedring/økning
 • Tiltak som fører til
  • Flere spillere og bedre spillere
  • Bredde aktiviteter for økt interesse
  • Flere og bedre trenere
  • Beholde spillere.  Fører til at eldre ungdommer fortsetter i bordtennismiljøet enten som spillere, trenere eller ledere.
 • Tiltak som stimulerer til økt samarbeid mellom klubber, gjerne samarbeidsprosjekter mellom flere klubber. F eks felles treningssamlinger.
 • Tiltak som engasjerer mange
 • Tiltak mot jenter prioriteres spesielt
 • Breddetiltak prioriteres
 • Støtten er ikke tenkt som støtte til ordinær drift av en klubb eller direkte lønnskostnader til trenere som normalt blir dekket av klubbene.

Søknadene sendes: rtodok@online.no

Uavhengig av dette kan småklubbene (ikke Kategori I og II) løpende søke om støtte for tiltak opp til kr. 5.000,- , søknadene sendes til sirikarina@gmail.com

Styret, Region Øst

Fristen går ut: 01.03.2016