Søknad om støtte fra Region Øst

98

Til klubbene,

Ifølge Region Østs budsjett for 2020 ble det på Regiontinget 18. august satt av kr 40.000 til støtte for regionens klubber. Det vil bli fordelt inntil kr 40.000 på regionens neste styremøte, torsdag 12. november 2020, basert på innkomne søknader.

Det er en søkadsfrist på fredag 6. november, og søknadene sendes undertegnede på min e-mailadresse.

Søknaden bør inneholde minimum følgende elementer;

  • navnet på klubben som søker
  • beskrive tiltaket man søker om støtte til (jo grundigere beskrivelse, desto bedre, og kanskje også større sjanser for å få støtte fra Region Øst)
  • søknadsbeløp, med beskrivelse av hvordan beløpet fremkommer
  • andre opplysninger som søkeren anser som viktig
  • kontaktperson med mailadresse og mobiltelefonnummer

Mvh

Øivind Eriksen

Leder Region Øst