Slik leverer du Samordnet Rapportering innen 30. april!

  156

  Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund innen 30. april 2019 via www.klubbadmin.no. Her får du fasiten på hvordan du gjør nettopp det, med noen gode tips og råd.

  Før du starter rapporteringen, må du ha tilgjengelig: 

  • Dokumenter som trengs til å levere: Årsmøteprotokoll og årsmøtegodkjent regnskap.
  • Tilgjengelig dokumentasjon dersom du skal endre opplysninger knyttet til signaturrett,  altså styrevedtak, på signaturretten som er gitt. Dette skal lastes opp ved endringer, ellers blir det ikke godkjent av Brønnøysund.
  • Antall medlemmer totalt og antall aktive medlemmer per 31.12 2018. Sjekk definisjonen på aktive medlemmer her!
  • Antall medlemmer med funksjonsnedsettelse.
  • Fødselsnummer til alle nye styremedlemmer.

  Dette skal idrettslaget rapportere på innen 30. april
  Dette er en samordnet søknad og rapportering til Idrettsforbundet. I tillegg til rapportering av medlemstall, har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Fristen for søknad om momskompensasjon på varer og tjenester er 15. august 2019, men idrettsforbundet anbefaler idrettslaget å søke om kompensasjon samtidig med rapporteringen allerede nå.

  Dette må idrettslagene gjøre innen 30. april 2019 via www.KlubbAdmin.no:

  1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.18
  2. Besvare standardspørsmål fra Idrettsforbundet og aktuelle særforbund
  3. Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2019
  4. Bekrefte idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

  Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på www.klubbadmin.no med brukernavn og passord fra Min idrett.

  Det er viktig at antall funksjonshemmede (bevegelses-, syn-, hørsel og/eller utviklingshemming) registreres. Det gjelder både de som er aktive i ordinære treningstilbud og de som er med på tilrettelagte tilbud eller idrettsskoler. Idrettslag får ofte ekstra økonomisk støtte på bakgrunn av registrerte aktive funksjonshemmede.

  Hvem kan levere Samordnet Søknad og Rapportering på vegne av idrettslaget?Styret og medlemsansvarlig kan gjennomføre samordnet rapportering. Registrert leder av klubb kan sende inn nye opplysninger til brønnøysundregistrene.

  Support: Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her: Samordnet rapportering 2019. Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling her. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

  Lykke til med innlevering av årets Samordnet Søknad og Rapportering!

  Sjekke status på klubben din? Ta i bruk Bedre Klubb
  Bedre klubb er et digitalt selvhjelpsverktøy for klubbutvikling.
  Gjennom å svare på hvordan idrettslaget blant annet jobber med gjennomføring av årsmøter, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb» avdekke styrker og svakheter i idrettslaget.
  Alle idrettslag som gjennomfører undersøkelsen vil få en rapport som blir et viktig fundament for å utvikle idrettslaget videre til en «Bedre klubb».

  Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun idrettslagets leder som kan svare på vegne av idrettslaget.

  Klikk her for å komme til bedre klubb – logg inn med din MinIdrett-bruker.