Invitasjon: Skjoldarcup lørdag 5.januar 2019

252

Me har med dette gleden av å invitere til Skjoldarcup-2019 på Skjold Arena, Vikaneset, 5574 Skjold. Stevnestart        kl.11.00        Hallen åpner      kl.10.00

Bolk 1  start kl 11.00 – Puljer                        Bolk 2  start ca kl 14.30 – Puljer

                                                                       

Herrer åpen                kr 140,-                       Veteran                      kr 140,-

Damer åpen                kr 140,-                       Herrer B                      kr 140,-

Gutar  15 år               kr 110,-                       Herrer D                     kr 140,-

Jenter  15 år               kr 110,-                       Jenter 13år                 kr 110,-

Herrer C                      kr 140,-                       Gutar 13 år                 kr 110,-

Gutar 11 år                 kr 110,-                       Herrer F                      kr 140,-

Jenter 11 år                kr 110,-                       Damer junior              kr 110,-

Herrer E                      kr 140,-                       Herrer junior              kr 110,-

Nybegynnar                kr 110,-                       Funksjonshemma      kr 140,-

 

Stevnetiaren er med i startkontigenten.

Ein kan berre delta i ein klasse pr. bolk

Best av 5 sett i alle klassar, spelerane dømmer sjølv i puljespelet.

Tapar må regne med å dømme kamp etterpå.

Klasser med mindre enn 4 påmeldt kan bli strøket, eller slått saman.

Nybegynnarane vil bli inndelt etter alder ved stor nok påmelding.

Turneringa er underlagt NBTF sitt konkurransereglement

NIF sine dopingsbestemmelsar gjeld for alle deltakerar

Alle som er født i 2006 eller tidligare skal ha betalt lisens til NBTF

Baller: Stiga/Xushaofa XXX                Bord: Stiga

Styrkeseeding i alle klassar etter gjeldande reglar

Stevneledar: Geir Nonslid \ Henry Håvardsen

Påmelding til: skjoldarbtg@haugnett.no

Påmeldingsfrist: fredag 28 desember 2018

Det blir sendt ut faktura etter stemnet for startkontingenten.

Eventuelle opplysningar: Kontakt Geir Nonslid : 91304380 eller skjoldarbtg@haugnett.no

Det blir som alltid kiosk med pølse, brus, kaffi og kaker mm.

Velkommen til SKJOLDARCUP 2019