Sju idretter tildelt fem millioner årlig til para-utviklingsprosjekter

155

Midler fra Stiftelsen VI har gitt Olympiatoppen muligheten til å satse på gode
utviklingsprosjekter i para-idrett. Nå er sju idretter tildelt midler til para-satsing.

I avtalen med Stiftelsen VI er det satt av seks millioner kroner årlig til langsiktige prosjekter for å utvikle flere parautøvere til internasjonalt toppnivå. Nå er det plukket ut sju prosjekter, som til sammen vil få 4,8 millioner kroner årlig over fire år. Ytterligere to idretter vil få midler til sine prosjekter.

–          De siste tre måneders søknads- og beslutningsprosess viser en betydelig økt iver i forbundene etter å skape et løft for paralympisk rekruttering og utvikling. 16 forbund søkte, med stort sett gode og utfyllende søknader. Gjennom søknadsvurderingen har vi opplevd et sterkt engasjement for å levere i henhold til forventningene og kriteriene. Vi har landet på videre samarbeid med ni idretter, hvor syv avtaler nå er signert. For de idrettene som ikke nådde opp i prioriteringen, vil vi se på gode tiltak på tvers som kan bidra til at disse idrettene løfter seg videre, sier prosjektleder Elisabeth Eyde, Olympiatoppens prosjektleder for utviklingsprosjekter i paraidrett (bildet over).

Følgende forbund og idretter er tildelt prosjektmidler, i tillegg vil det bli inngått avtaler med friidrett og skyting:

Prioriterte parautviklingsprosjekt i særforbund Kr
Norges Bordtennisforbund 800.000
Norges Brettforbund 600.000
Norges Roforbund 400.000
Norges Skiskytterforbund 300.000
Norges Svømmeforbund 800.000
Norges Skiforbund, Paraalpint 600.000
Norges Skiforbund, Paralangrenn 1.200.000

Det overordnete målet for prosjektene er å doble antall medaljekandidater i paralympiske leker i løpet av en åtteårsperiode. Prosjektenes arbeidsmål skal derfor være å utvikle flere unge parautøvere til høyeste internasjonale nivå.

–          Olympiatoppen har hatt denne målsettingen som viktigste premiss når vi har lett etter særforbundenes evne til å beskrive realistiske planer og tiltak. Gjennom en tydelig resultatforventning om flere med, og flere utøvere på et høyere prestasjonsnivå, så vil vi fremover lete samen etter gode og realistiske tiltak i hver idrett og på tvers av idrettene, sier Cato Zahl Pedersen, ansvarlig for parautvikling i Olympiatoppen (bildet over).

https://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page9562.html

Det var etter initiativ fra Kjell Inge Røkke og Aker-konsernet at Stiftelsen VI i høst gikk inn med 100 millioner kroner over fire år i et samarbeid med Olympiatoppen.

–          Olympiatoppen ser på samarbeidet med stiftelsen VI som en fantastisk mulighet for å få et gjennombrudd for rekrutteringen til, og utvikling av, paratoppidretten. Den økte oppmerksomheten som allerede er skapt, gir et moment som vi vil bruke til økt satsing og styrking av klubber som tilrettelegger for målrettet daglig treningsaktivitet i fellesskap for parautøvere, avslutter Cato Zahl Pedersen.

https://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page9429.html