Sesongstart i den nasjonale lagserien sesongen 2020-2021

687

Det nærmer seg start for årets seriespill og nedenfor følger en del opplysninger som klubbene må merke seg.

Gjennomføring av kamper:
Klubber som står som arrangør skal være ansvarlig for gjennomføringen av kampen.
Se her seriespill – tabell og kampliste

Innbydelse til kampene:
Arrangør sender ut innbydelse i henhold til Konkurransereglementet , punkt 3.8.1 Utsending – Lagserien. se her

Rapportering av kampresultater til serieansvarlig:
Skal ringes/tekst meldes inn, rett etter kampen er ferdigspilt, kampskjemaer sendes på e-mail eller skannes samme dag som kampene er spilt til Seriekontakter.
Ved samlerunder er teknisk arrangør ansvarlig for at alle resultater blir sendt inn.

Lisenser:
Vi ber ansvarlig lagleder påse at alle spillerne har betalt lisens. Lisens og forsikringer

Flytting av kamper:
Alle henvendelser vedrørende flytting av kamper skal gjøres skriftlig til NBTF v/ Administrasjonskonsulent Ghassan Chaer: ghassan.chaer@bordtennis.no

Overdommere og dommere:
NBTF skal oppnevne overdommer til alle seriekamper i STIGA – LIGAEN (Eliteserien), Dameserien, 1. og 2. divisjon.
I 3. divisjon skal arrangøren oppnevne overdommer.
Vi oppfordre arrangøren til å stille med to dommere (regionsdommere) til overdommers disposisjon i STIGA – LIGAEN (Eliteserien) og Dameserien.
I 1.-2 divisjoner skal arrangøren stille med en -1- dommer til hvert bord (hver kamp).
Arrangøren skal etter endt seriekamp betale overdommer- og dommerhonorar samt reisepenger, til alle av NBTF-oppnevnte overdommere, dommere med overdommermyndighet og dommere nominert av NBTF.
Arrangøren kan avtale honorar med overdommere og dommere som ikke er oppnevnt eller nominert av NBTF. Dommeregning

Corona og bordtennisspill i norske serier:
Alle spillere skal følge de norske nasjonale råd. For spillere bosatt utenfor Norges grenser, er et de Norske regler som gjelder.
Det er klubbenes ansvar å sørge for at deres spillere følger disse råd. Se her Coronavettregler 2020

Utgiftsfordeling:
Alt dere behøver å vite er i dette Excel-arket Utgiftsfordeling Seriespill – NBTF, dette inneholder følgende faner/ark:
Ark 1: inneholder oversikt over reglene
Ark 2: er samleark hvor summen av alle serierunder skal føres opp.
Deretter er det 1 ark pr samlerunde

Manual STIGA-LIGAEN (eliteserien):
Den er laget av NBTF for å gi bedre forutsetninger ved eliteseriekamper for spillere, publikum, dommere og presse. Manual eliteserien 2020-2021

Seriereglementet:
Vi ber klubbene sette seg inn i reglementet. Konkurransereglementet-lagserien
Foreløpig er det ikke tillatt å spille double. I det øyeblikk vi får anledning til å spille double gjør vi det.
Den informasjon kommer fra NBTF sentralt.

Kontaktpersoner:
Se Her liste over kontaktpersoner. 

Premiering:
Til de tre best plasserte lagene. (I Dameserien og i STIGA-LIGAEN er det pengepremier)

Kampskjemaer:
Lagkampprotokoll – Dameserien
Lagkampprotokoll

Serieavgift:
NBTF sender faktura på serieavgift.
STIGA-LIGAEN (Eliteserien): kr 6.000,-
Dameserien: kr 3.000,-
1. divisjon: kr 5.000,-
2. divisjon: kr 4.000,-
3. divisjon: kr 3.000,-
Serieavgiften må være betalt innen seriestart.

Årets lagspiller:
Kåring av årets lagspiller bli lagt ut på NBTFs hjemmesider. Det vil bli lagt ut en oversikt på NBTFs hjemmesider etter hver runde.

Presentasjon av alle klubbene som skal spille i den nasjonale lagserien:
NBTF har laget en «presentasjon» av alle klubbene som skal spille i den nasjonale lagserien. Serielagpresentasjon
Her ligger et utdrag av forsiden som skal brukes, hvis dere ønsker et annet bildet av klubben istedenfor det som er valgt, kan dere sende oss det bildet dere ønsker skal bli brukt isteden, men vi foretrekker oppdaterte bilder med klubbdrakter.

Klubb program:
Vi ber om at klubbene lager et serie program. Dette er en meget bra måte å presentere klubben på, samt en mulig inntektskilde.

Ved eventuelle uklarheter/spørsmål ber vi dere kontakte serieansvarlig Ghassan Chaer: ghassan.chaer@bordtennis.no, M: 92047377