Seriespillkontakter sesongen 2016 – 2017

161

Arrangementsutvalget har utnevne følgende seriespillkontakter for sesongen 2016 – 2017:

STIGA-LIGAEN: Ghassan Chaer
Dameserien: Ghassan Chaer
1. Divisjon: Kenneth Zeiffert
2. div. avd. A: Thorfinnur Gudmundsson
2. div. avd. B: Rolf Erik Paulsen
3. div. avd. A: Jan Zeiffert
3. div. avd. B: Kenneth Zeiffert
3. div. avd. C: Tore Eig
3. div. avd. D: Jan Sandberg
3. div. avd. E: Don Alexander
3. div. avd. F: Runar Bernt Myklebust
3. div. avd. G: Espen Wiik

Seriespillkontaktene er underlagt Arrangementsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver innenfor sitt ansvarsområde/sin divisjon:

1. Divisjonsoppsett
Seriespillkontaktene skal lage divisjonsoppsettet i samarbeid med NBTFs seriekontor.

2. Resultatmottak
Seriespillkontaktene skal motta alle resultater fra divisjonsspillet.

3. Ajourføring
Seriespillkontaktene skal føre resultatoversikter gjennom hele sesongen og være ansvarlig for den endelige resultatlisten.