SERIEKONTAKTER 2020-2021

MANDAT OG ARBEIDSOPPGAVER

Seriespillkontaktene er underlagt Arrangementsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver innenfor sitt ansvarsområde/sin divisjon:

Divisjonsoppsett
Seriespillkontaktene skal lage divisjonsoppsettet i samarbeid med NBTFs seriekontor.

Resultatmottak
Seriespillkontaktene skal motta alle resultater fra divisjonsspillet.

Ajourføring
Seriespillkontaktene skal føre resultatoversikter gjennom hele sesongen og være ansvarlig for den endelige resultatlisten.

X