Seriespill Region Øst sesongen 2016-2017

78

Vedlagt ligger oversikt av de påmeldte lagene til seriespillet og avdelingsoppsett. Det er 22 påmeldte lag i 4.divisjon og 15 påmeldte lag i 5.divisjon. Dette vil gi 22*1000kr + 15*800kr = 34 000kr i påmeldingsavgifter som skal fordeles 40% til koordinering, 40% til arrangering og 20% til premier. det blir 13 600kr til koordinering, 13 600 til arrangering og 6 800 kr til premier. Merk at dette er mindre beløp enn det som tidligere er formidlet. Dette skyldes en misforståelse ifm. referatet fra årsmøtet i fjor.

De som meldte interesse for koordinering etter fornyet frist 1. juli var lyst ut, var:
B-72 (kan ta alt)
Harestua (kan ta alt)
Oslo Btk (kan ta alt)
Kobra Btk (en avdeling som de er med i)
Askim Btk (5. Divisjon)

De som meldte interesse for arrangering var:
B-72
Oslo Btk
Harestua (4. Div)
Kobra (4.Div)
Askim (5. Div)
(+ mulig at Nesodden kan arrangere noe i Larkollen-hallen)

Ut i fra en samlet vurdering, tildeler styret i Region Øst Harestua BTK koordineringsrollen for begge divisjoner, det gjør det lettere å se helhetsbildet. De bør også sørge for premieringen. Harestua ved Stig Amundsen har tidligere koordinert 4. divisjon og de har nå ny, egen hall.

Oppgavene til Koordinatoren vil være å lage serieoppsettet i samarbeid med arrangørene. Dvs å tid- og stedfeste alle kampene. Gjøre eventuelle endringer i avdelingsoppsettet for å få dette til å gå opp. Føre inn resultatene fra alle kampene på bordtennis.no (i hvert fall sørge for at noen gjør det). Avtaler med arrangører bør gjøres så raskt som mulig i august.

For styret,
Runar Todok

Vedlegg

Fil Filstørrelse
xls Oppsett seriespill Region Øst 2016-2017 10 KB