Sektor Arrangement setter fokus på fremtidig utvikling og byr opp til diskusjon

72

Les artikkel nummer 1 her (19.10.2015), og delta i diskusjonen på Sektor Arrangements Facebookside

Sektor Arrangement i Norges Bordtennisforbund ser denne sesongen på hvilke grep vi kan foreta på arrangementsområdet for at vi når våre overordnede mål om at vi skal bli «Bedre og flere».

Dessuten er vi pålagt å fokusere på det Norges Idrettsforbund har satt søkelys på i Idrettpolitisk dokument (IPD). Her er det spesielt 2 saker som utpeker seg:

  • Flere voksenspillere
  • Rimeligere for barn å bedrive sin idrett

I det som skisseres nedenfor angir vi da disse 4 målene slik:

  • MÅL1 Vi skal bli bedre (bedre spillere, bedre arrangement). Dette går på toppidrett.
  • MÅL2 Vi skal bli flere (rekruttere og beholde). Dette går mest på breddeidrett.
  • MÅL3 Flere voksenspillere.
  • MÅL4 Rimeligere for barn å bedrive sin idrett

Vi planlegger da å skrive 3 bakgrunnsartikler på hjemmesiden på hva vi ser for oss som endring fra sesongen 2016/17 for å få til dette.

Alle forslag har selvsagt både plusssider og minussider og vi ønsker å lufte dette med dere slik at vi får både gode forslag tilbake og slik at det er litt forutsigbart for dere hva vi jobber med. Vi ønsker at større endringer skal få tid til å «sette seg» seg litt hos medlemmene våre før vi innfører det.

Vi i sektor Arrangement planlegger å komme med 3 slike artikler ut over høsten/vinteren:

Første artikkel i serien kan leses her, de 2 siste artiklene kommer senere.

Gi oss tilbakemelding!

Har du synspunkter på dette? Les artikkelen her og delta i diskusjonen på Sektor Arrangements Facebook-sider