Satsning på morgendagens bordtennisledere i alderen 18-26 år

    319

    Pablo Jacobsen, Fornebu BTK er av de 20 norske trenere, dommere, arrangører og ledere i alderen 18-26 år som er valgt ut 🙂

    Vi håper at de som ikke kom med/kunne denne runden søker til nesten runde.

    2.runde er planlagt å starte på sen-høsten en gang.

    Mer informasjon om programmet finner dere i nyhetssaken fra NIF (vedlagt lenke). https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/nytt-internasjonalt-ung-leder-program-lanseres-pa-lillehammer/