Satser og aldersbestemmelser

SATSER

I HENHOLD TIL KONKURRANSEREGLEMENTET, PKT. 1.18

1.3.1 – 5. ledd Innledende bestemmelser (Representasjonsreglementet)  

Overgangsgebyr til NBTF kr.300,-

1.3.3 Krav mot den nye klubben

Maksimale overgangssummer (Representasjonsreglementet)

SENIOR

Ranking

1. – 4. plass kr 10.000,-
5. – 8. plass kr 8.000,-
9. – 16. plass kr 6.000,-
17. – 20. plass kr 3.000,-

 

ELDRE JUNIOR

Ranking

1. – 4. plass kr 6.000,-
5. – 8. plass kr 4.000,-
9. – 16. plass kr 2.000,-

 

JUNIOR

Ranking

1. – 4. plass kr 6.000,-
5. – 8. plass kr 4.000,-
9. – 16. plass kr 2.000,-


I tillegg kommer kr 500,- per år sammenhengende i klubb (maks 10 år)

 

Kontraktløse spillere kan gå vederlagsfritt fra en klubb til en annen. Spillerkontrakter kan ikke inngås med spillere under 15 år. Spillerkontrakter med spillere mellom 15-18 år krever foreldres samtykke.

 

1.7 Spillerlisens (Konkurransereglementet)

Veteran, senior og eldre junior kr 500,-
Junior kr 450,-
Gutter/Jenter kr 400,-


«Startlisensen»

Gutter/Jenter: kr 150,-
Junior: kr 200,-
Veteran, senior og eldre junior: kr 250,-

«Startlisensen» vil ikke inneholde forsikring.

 

1.11.2.5 Omgjøring av overdommers avgjørelse (Konkurransereglementet)

Protestgebyr (returneres dersom protesten i sin helhet tas til følge) kr 300,-

 

2.3.2 TD-, overdommer- og dommerhonorar (Konkurransereglementet)

TD-, overdommer-/dommerhonorar betalt av arrangør
NM per dag 600,-
SNC per dag 600,-
TD-, overdommer-/dommerhonorar betalt av NBTF
Stiga NC-finalen per dag 600,-
Anbefalte satser for overdommer-/dommerhonorar betalt av arrangør
Poengturneringer (PT) per dag 300,-
KM per dag 300,-
Øvrige turneringer per dag 300,-

 

I tillegg kommer reisegodtgjørelse etter regning eller statens regulativ for bruk av egen bil, samt eventuell diettgodtgjørelse etter regning. Satsene gjelder for forbundsdommere og andre dommere oppnevnt av NBTF.

2.4.2 Maksimale startkontingenter (Konkurransereglementet)

 

Klasse Cupspill Puljespill/plasseringsspill Puljespill
NM NC RC NM NC RM/RT SNCF
Senior og veteran 180 120 250 200 140 500
Eldre Junior 110 150 140 130 400
Junior 90 130 120 100
Gutter/Jenter 80 110 100 90 300
Senior/Veteran double 180 140
Eldre Junior og Junior double 150 130
Gutter/Jenter double 140 110
Lag Swaythling Cup (3) 400 250 400
Lag Corbillion Cup (2) 300 200 300

 

Ved puljespill med styrkeseedede spillere direkte til cupspillet benyttes satsene for puljespill for alle deltakerne. For etteranmeldinger kan det tas dobbel startkontingent.I NM er det kun lagt inn priser for offisielle klasser. Arrangøren, i samråd med TD, eventuelt overdommer, avgjør startkontingent for uoffisielle og innlagte klasser.
Arrangøren har, dersom arrangøren har informert om dette i invitasjonen, rett til å legge til 10 % i startkontingent for de klubbene som ikke betaler innenfor fastsatt innbetalingsfrist.

Stevne-10-ern
Styret har vedtatt innført en «Stevne-10-er» som skal innbetales til NBTF for hver start på stevnet. Innbetalte midler skal brukes til regionale breddetiltak. Kr 10,- skal dermed legges på alle maksimale startkontingenter på alle starter.

 

Stiga-ligaen (Eliteserien) kr 6.000,-
Dameserien kr 6.000,-
1.divisjon kr 5.000,-
2.divisjon kr 4.000,-
3.divisjon kr 3.000,-

 

3.5.3 Overdommer- /dommerhonorar (Konkurransereglementet)

-betales av arrangør. Sluttspillet betales av NBTF

Stiga-ligaen (Eliteserien), samlerunde per dag 600,-
Stiga-ligaen (Eliteserien), per kamp 400,-
1.divisjon, samlerunde per dag 600,-
2.divisjon, samlerunde per dag 500,-
3.divisjon, samlerunde per dag 400,-
Dameserien, samlerunde per dag 600,-

 

I tillegg kommer reisegodtgjørelse etter regning eller statens regulativ for bruk av egen bil, samt eventuell diettgodtgjørelse etter regning. Satsene gjelder for forbundsdommere og andre dommere oppnevnt av NBTF.3.2.2

3.7.3 Omberammingsgebyr (Konkurransereglementet)

Stiga-ligaen (Eliteserien) kr 400,-

            

3.9.1 Protestgebyr (Konkurransereglementet)

Protestgebyr kr 300,-

 

ALDERSBESTEMMELSER

I HENHOLD TIL KONKURRANSEREGLEMENTET, PKT. 1.4.1
For sesongen 2020– 2021 gjelder følgende aldersbestemmelser

Gutter/Jenter 11                                                           Født tidligst i 2009

Gutter/Jenter 13                                                           Født tidligst i 2007

Gutter/Jenter 15                                                           Født tidligst i 2005

Herrer/Damer junior                                                     Født tidligst i 2003

Herrer/Damer eldre junior                                            Født tidligst i 1997

 

For kalenderåret 2020 gjelder følgende aldersbestemmelser

Veteran 35                                                                   Født senest i 1985

Veteran 40                                                                   Født senest i 1980

Veteran 50                                                                   Født senest i 1970

Veteran 60                                                                   Født senest i 1960

Veteran 65                                                                   Født senest i 1955

Veteran 70                                                                   Født senest i 1950

 

For kalenderåret 2021 gjelder følgende aldersbestemmelser

Veteran 35                                                                   Født senest i 1986

Veteran 40                                                                   Født senest i 1981

Veteran 50                                                                   Født senest i 1971

Veteran 60                                                                   Født senest i 1961

Veteran 65                                                                   Født senest i 1956

Veteran 70                                                                   Født senest i 1951