Samordnet rapportering for 2021 er åpnet

64
Alle idrettslag og bedriftsidrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til Idrettsforbundet innen 30. april 2021. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.
Hva skal rapporteres?

  • Medlemstall og aktivitetstall.
  • Totale driftskostnader og totale inntekter (omsetning).
  • Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).
  • Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført).
  • Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
  • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

Start rapportering

Fristen går ut: 30.04.2021