Samordnet rapportering 2017

68

Når ditt idrettslags årsmøte er gjennomført skal det rapporteres medlemsopplysninger (medlems- og aktivitetstall) samt at det skal søkes momskompensasjon på varer og tjenester.

Et annet ledd i rapporteringen er å oppdatere styrene i idrettens systemer, og laste opp noen sentrale årsmøtedokumenter. Mer informasjon om dette kan du lese om her – muligheten for å rapportere starter den 01. april.

OBS: Anledningen for å rapportere medlems- og aktivitetstall manuelt vil også være her i 2017, men ikke i 2018. Det anbefales derfor sterkt å ta i bruk KlubbAdmin eller et annet godkjent elektronisk medlemssystem!

 

Fristen går ut: 30.04.2017