Samlerunde i 3- og 4.divisjon avd. D

197

Modum bordtennisklubb inviterer til følgende samlerunder i februar:

3.divisjon avdeling D: Lørdag 24. februar

4.divisjon avdeling D: Søndag 25. februar

Se vedlegg for innbydelser