REGLER FOR UTGIFTSFORDELING FRA SESONGEN 2020/21

353

Gjelder: Eliteserien, 1.divisjon, 2.divisjon, Dameserien

Kommentarer til regelendringen.
Bakgrunnen er forslag til endring 19/22 til REPRESENTASJONS- OG KONKURRANSEREGLEMENTET innsendt av Laksevåg BTK. Dette forslaget gikk på å droppe hele utgiftsfordelingen i seriespillet og heller legge samlerundene slik at alle reiste mest mulig likt. Forslaget ble «Ikke vedtatt» av styret i NBTF.
Styret initierte i stedet for en hybrid-modell mellom gammel modell fra 2016/17 og eldre samt den nye som ble gjennomført sesongen 2017/18.

Stikkord på denne nye utgiftsfordelingen for seriespill i forhold til de 2 «gamle» ordningene:
a) blir ikke lenger standardsatser på flyreiser. Det blir som tidligere ved at NBTF sjekker at «rimligst mulig» reise er foretatt. Idrettspris på fly er en indikator.
b) Overnatting hos private (gratis) godtgjøres ikke lenger med kr 700,- pr natt/person, men 200,-
c) Alle reiser med bil skal trekke fra 80 km. Dermed forsvinner mye småreiser.
d) Ny excel har alt samlet. Her er det bare å fylle inn. Dette er ikke ekstraarbeid, for dette arbeidet måtte klubbledere gjennomført uansett for å sette opp en reisefordeling til NBTF.
e) Arrangør for samlerunder får med i utgiftsfordeling 1500 kr per dag eller 3000 kr per helg for at de stiller med bord, hall, baller og etc.

f) Det godtgjøres for maksimalt 6 personer i Eliteserien for en helg. Dameserien og 1.divisjon og 2.divisjon godtgjøres maksimalt 5 personer for en helg.

Vedlagt denne artikkelen er en excel som inneholder følgende faner/ark:
Ark 1 innholder oversikt over reglene
Ark 2 er samleark hvor summen av alle serierunder skal føres opp.

Deretter er det 1 ark pr samlerunde

Alt dere behøver å vite er i dette excel-arket Utgiftsfordeling Seriespill – NBTF