Regjeringen bevilger 600 mill. kr til idretten i strakstiltak

  111

  Tekst  Svenn-Erik Nordby

  Idretten og frivilligheten får ca 600 mill i pakken som Kulturminister Abid Raja la frem i dag.

  NIF vil i løpet av kort tid komme med en veiledning om hvordan klubber, regioner og forbund kan søke og dokumentere sine tap som konsekvens av arrangementsavlysninger.

  Støtten vil, slik vi har fått informasjon om, i første omgang innrettes mot tapte arrangementtinnsekter. Kulturministeren var også positivt opptatt av at dersom vi kunne utsette, og ikke avlyse, så ville det bidra til å holde kostnadene og tapene nede.

  Vi kommer tilbake med mer informasjon når NIF kommer ut med dette.

  Les HER pressemeldingen fra NIF om tiltakspakken til norsk idrett.