Regjeringen ber kommuner med høyt smittepress vurdere nye innstramminger for idretten

    286

    Regjeringen anbefaler at kommuner med høyt smittepress vurderer innskjerpede tiltak de neste 2-4 ukene som også kan berøre idretten negativt.

    Tiltakene inkluderer full nedstengning av treningssentre, svømmehaller og idrettshaller, forbud mot kamper, cuper og stevner for barn og unge i nærkontaktidretter samt kontakttrening for voksne i breddeidretten.

    Det anbefales også å innføre to meters avstand ved innendørs fysisk aktivitet.

    Les mer her.