Regjeringen ber kommuner med høyt smittepress vurdere nye innstramminger for idretten

  267
  – Dersom man beslutter å stenge ned, håper vi at tiltaket gir rask effekt slik at idretten kan komme i gang igjen raskest mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Ghassan Chaer

  Regjeringen anbefaler at kommuner med høyt smittepress vurderer innskjerpede tiltak de neste 2-4 ukene som også kan berøre idretten negativt.

  Tiltakene inkluderer full nedstengning av treningssentre, svømmehaller og idrettshaller, forbud mot kamper, cuper og stevner for barn og unge i nærkontaktidretter samt kontakttrening for voksne i breddeidretten.

  Det anbefales også å innføre to meters avstand ved innendørs fysisk aktivitet.

  Les mer her.