Regionsting i region vest, 18.juni 2018

264
Anders Hovden, Laksevåg BTK gikk til topps i Herrer 50.
Anders Hovden, leder i regionen

Bordtenniskrets Vest

                                                                                                    Bergen, 20 mai 2018.

Invitasjon til regionsting i Bordtenniskrets Vest 2018.
Det innkalles herved til Bordtenniskrets Vest sitt ting.
Møtested:             Brann Stadion, Idrettens Hus (Kniksens Plass 3, 5063 BERGEN)
Dato:                    Mandag 18 juni 2018.Tidspunkt             Kl. 18.00.

SAKSLISTE.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokoll.
 4. Behandle årsmelding.
 5. Behandle revidert regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta budsjett.
 1. Valg
 2. a) Leder og nest leder.
 3. b) 3 styremedlemmer og 2 vara medlemmer.
 4. c) 2 revisorer
 5. d) Valgkomite med leder og 1 medlem.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samles. Deretter velges varamedlemmer samles.

Ved skriftlig valg vil rekkefølge avgjøres i forhold til stemmetall.

VALG skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

FORSLAG til tinget må være i hende til undertegnede innen mandag 4 juni 2018.

PÅMELDING til Anders.hovden@idrettsforbundet.no innen fredag 8 juni. Det sendes bekreftelse på mottatt påmelding.

Saksliste med vedlegg vil bli sendt til påmeldte klubber en uke før regionstinget.

 

Med sportslig hilsen

Bordtenniskrets Vest

 

Anders Hovden (s)

Leder