Regionsmeisterskap 6. og 7. juni 2020

94

Stord Bordtennisklubb har med dette gleda av å be inn til årets regionsmeisterskap (Vestlandsmeisterskap). Stevnet vert arrangert skulle vore arrangert 24. mai, men det var ikkje mogleg på grunn av koronaviruset. No er det opna for litt konkurranse og me arrangerer det 6. og 7. juni i Bordtennishallen

Hallen er open for trening 1 time før start Begrensingar på grunn av koronaviruset:

Det er ingen garderobar, så alle må byta heima
Husk å bruk antibac før og etter kamp
Unngå å ta kvarandre i neven ved takking av kamp
Laurdag er det maks. 12 spelarar i kvar klasse(om ein klasse ikkje fylles opp, kan andre

klasse i samme bolk aukast)
Sundag er det maks. 24 deltakarar i kvar klasse Første mann/dame til mølla gjelder

Merk at dette er lukka meisterskap og at «reine» klassar kun er open for spelarar som kann delta i NM. B,D,E,F kjem ikkje inn under disse reglane.

Startkontingent er inkludert Stevne tiar til NBTF

Puljespel i alle klassar. Spelarar kan delta i ein klasse pr. bolk Best av 5 sett i alle klassar. Tapar må døma ein kamp etterpå

Påmelding innan torsdag 2. juni til: atle.irgens@sklbb.no Premiering: Gavepremiar og diverse bordtennisutstyr, samt medaljar

Klasseinndeling

Laurdag 12.00

Herrar open Herrar D Damer open

Laurdag 15.00

Herrer B, Herrer E

Tilleggsklasse laurdag: Funksjonshemma open, vert avvikla innimellom.

Sundag 12.00

Gutar 15 år

Sundag 15.00

Gutar 13 år

 Turneringa er underlagt NBTF sitt konkurransereglement NIF sine dopingsbestemmelsar gjeld for alle deltakarar

Alle som er fødd i 2007 eller før må ha betalt lisens til NBTF

Ballar: Stiga XXX
Bord: Butterfly, Yasaka, Stiga
Styrkeseeding i alle klassar etter gjeldande reglar

Startkontingent: 3520.58.95610
Det vert sendt ut faktura etter stemnet for startkontingent

Det vert kiosk med salg av mat og drikke
Eventuelle opplysningar: Atle Irgens 99725051 eller mail: atle.irgens@sklbb.no Stord BTK håpar på god deltaking og ønskjer alle vel møtt

Atle Irgens