Regionsamling på Eide

152

Flott rekruttsaming på Eide i helgen.

Totalt deltok 23 spillere og trenere fra Eide, Tingvoll, Molde og Frei (ikke alle var til stede på fellesbildet).

Regionen og Eide IL vil rette en stor takk til Tingvoll BTK, som stilte med 5 trenere og spillere som sparret med rekruttene.