Regionsamling i Trondheim

162

12. og 13. januar arrangerte Region Midt-Norge regionsamling.

5 klubber deltok av med utøvere. Det var gledelig med så stort oppmøte. Sindre Åteigen debuterte som hovedtrener i Trondheim og ledet samlingen sammen med Mark Lesko.