Regions utviklere/ trenere i Region Sør

276
Region Sør ligger etterfulgt av region Øst med antall betalte lisenser

Tekst Gro Laila Bye
Foto  Ghassan Chaer

Styret i Region Sør har nå laget en oversikt over hva det skal innebære å være regionutvikler/trener, og hvordan de skal jobbe sammen med klubbene.

Alle klubbene må gi beskjed innen 10. juli, om de vil delta i prosjektet, eller ikke. Svært viktig at alle klubbene svarer JA eller NEI, om de ønsker deltakelse. De som er med, må betale 5000 kroner inn til Region Sør, før kontraktene med eventuelle søkere, blir undertegnet. Interesserte for stillingene, kan sende søknad allerede nå, men utlysningen vil komme på facebook og forbundssiden , senere i uka.

Det vil si at 5000 kroner må betales inn før 15.august. De siste 5000 kronene for sesongen 2020/2021, må betales inn før 1. januar.

Vi i styret har stor tro på at dette vil være viktig for videre utvikling av Region Sør, og vi håper dere vil støtte dette, til beste for hele regionen.

Regions utviklere – Region sør

Med vennlig hilsen
Styret i Region Sør
V/ Gro Laila Bye

Fristen går ut: 10.07.2020