Regionale dommerkontakter

149

NBTF v/Dommerkomiteen har oppnevnt regionale dommerkontakter. Disse vil bistå klubbene med å finne, utvikle og oppnevne regionsdommere til Stiga-Ligaen (assistentdommere), 1.divisjon, om mulig 2.divisjon og til turneringer, samt overdommere til regionale stevner. Dette er et arbeid som må gjøres steg for steg, og med respekt for at klubbene også har andre oppgaver som skal løses. Målet er å få flere dommere ved å få flere personer involvert i miljøet, ikke ved å ta ressurser fra andre oppgaver. Vi oppfordrer alle til å støtte opp om dette arbeidet!Erik Bergerseter

Regional dommerkontakter:
Region Øst:    Erik Bergerseter
Region Sør:   Dag Andre Vørner
Region Midt: Arnt Ove Sporsheim
Region Vest:  Anders Hovden
Region Nord: Sigbjørn Skjerpen

ARBEIDSBESKRIVELSEDag Andre Vørner - portrett
Dommerkontakten er dommerkomitéens forlengede arm i sin region.
Oppgaven består i å utvikle regionsdommere og klubbdommere i regionen.
Dette gjøres gjennom følgende tiltak:

Kurs:
-Markedsføre klubbdommerkurset (nettkurset) mot klubbene
-Markedsføre, planlegge og holde regiondommerkurs i regionen

Skape aktivitet:
-Oppfordre klubbene til å stille regionsdommere som assistentdommere i Stiga-Ligaen for herrer og damer
-Bistå klubbene i å finne regionsdommere til dette
-Etterspørre resultat
-Oppfordre klubbene til å stille regionsdommere i 1.divisjon og om mulig 2.divisjon
-Bistå klubbene i å finne regionsdommere til dette
-Etterspørre resultat
-Oppfordre klubbene til å stille klubbdommere og regionsdommere til turneringer
-Etterspørre resultat

Tilleggsoppgaver:Anders Hovden
-Oppfordre klubbene til å stille overdommer (forbundsdommer/annen realkompetanse) i turneringer og seriespill der overdommer ikke oppnevnes av NBTF
-Etterspørre resultat
-Motivere dyktige regionsdommere til å ta forbundsdommerkurs

Mål og metode:
Faste dommere er en god måte å utvikle sporten på. Det gir spillerne mulighet til å fokusere på idretten, før, under og etter kamp. Det gir også en bedre håndhevelse av regelverket og bedre kontroll på arrangementet.dommer-molde