REGIONSTING I REGION VEST, MANDAG 17.JUNI!

244

Da har vi  booket møterom på Idrettens Hus Mandag 17 juni kl. 17.30 (Styrerommet i 3dje etasje) Det var flere som ønsket denne dato, fremfor dato presentert i går.

Vedlagt er deltakerlisten som var ajour i går ettermiddag før møtet ble avlyst. Dersom endringer av navn, bes dette være hos meg innen utgangen av onsdag 12 juni 2019.

Vedlagt er også de saker som opprinnelig var meldt inn, samt at i løpet av gårsdagen kom det to modifiserte forslag.

Heros sitt forslag 1 ble trukket i løpet av helgen og nytt forslag kom i går. Stord sitt forslag ble justert i går etter at Heros hadde trukket sitt.

Dersom mer info trengs, av det som er tidligere utsendt, gi meg beskjed.

Med vennlig hilsen

Anders Hovden (s)

NBTF region vest

Leder

Mobil 900 11 665

 

Invitasjon til regionsting i Bordtenniskrets Vest 2019.

Det innkalles herved til Bordtenniskrets Vest sitt ting.

Møtested:             Brann Stadion, Idrettens Hus (Kniksens Plass 3, 5063 BERGEN)

Dato:                    mandag 17 juni 2019.

Tidspunkt             Kl. 17.30.

 

SAKSLISTE.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokoll.
 4. Behandle årsmelding.
 5. Behandle revidert regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.

8             Vedta budsjett.

 1. Valg
 2. a) Leder og nest leder.
 3. b) 3 styremedlemmer og 2 vara medlemmer.
 4. c) 2 revisorer
 5. d) Valgkomite med leder og 1 medlem.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samles. Deretter velges varamedlemmer samles.

Ved skriftlig valg vil rekkefølge avgjøres i forhold til stemmetall.

VALG skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

 

FORSLAG til tinget må være i hende til undertegnede innen 12.juni 2019.

PÅMELDING til Anders.hovden@idrettsforbundet.no innen fredag 12.juni. Det sendes bekreftelse på mottatt påmelding.

Med sportslig hilsen

Bordtenniskrets Vest

Anders Hovden (s)

 

Delegat liste, NBTF region vest ting.

NBTF Region Vest styre.

 1. Anders Hovden
 2. Don Alexander
 3. Otto Hatlebakk
 4. Jack Feng
 5. Tone Helen Holm
 6. Sverre Valderhaug

Bergen HIL

 1. Gunnar Christiansen
 2. Thomas Sætre (dispensasjon fra HIK)

Laksevåg Btk

 1. Stig Mortensen
 2. Regina Stevens
 3. Kim-Erling Bolstad-Larssen

Hardanger Btk

12.Håvard Markhus
13. Roger Andersson

Stord Btk

 1. Kristian Magnussen
 2. Mia Lygre
 3. Atle Irgens

Leirvik Btk

 1. Nils A. Styve

Spkl Heros

 1. Gunnar Wedøe
 2. Victoria EilertseN

fJELL

 1. Andreas Berggreen
 2. Hans E. Johansson

 

FORSLAG:

FRA HEROS:

Det pga at NBTF har informert os at de vil ikke bruker Aleksey i fremtiden mht jobben som leder for Norges Damer Lag.

Samtidig har NBTF indikert at de vil ikke betaler regionvest/klubbene for hans jobb som utviklings konsulent i fremtiden.

Aleksey har jobbet sammen med Heros og Fjell for 2 år og vi har sett meget bra resultater i denne perioden.

Vi mener han har gjort en god jobb uten problemmer.

Vi synes det er veldig viktig å passe på vår ansatt, trenere og medlemmer. Deretter har vi laget en modifisert forslag.

Forslag Nr 1 modifisert

Utviklingskonsulent, Aleksey Yefremov skal arbeider for Sportsklubben Heros og Fjell Kam. i

2019/2010 som hoved trener for klubbene.

Han skal få en arbeids kontrakt som begge klubb skal signere.

Vi planlegger at Aleksey skal forsette å jobbe med trening av Tommy Urghaug mht Tokyo

2020.

Om nødvendig skal vi gjøre det gratis. Vår mål er at Tommy skal få gull i 2020.

Vi også planlegger flere samlinger med klubbene i Hordaland med Aleksey som trener for å løfte nivå.

Vi skal også invitere andre land til Norge for å trene sammen med vår spillere.

Vi ber om hjelp fra Regionvest tinget og søker om støtte med Kr.50.000 for sesongen 2019/2020.

Forslag Nr 2 til regionstinget 5.juni i Region Vest fra Sportsklubben Heros

Sportsklubben Heros har en spiller som skal, på veien av NBTF, reise til Chengdu i Kina for enn måned.

Klubben og forbund skal betaler en del av kostnader/flybilletter/utstyr.

Regionvest bør hjelpe spilleren med total kostnader.

Vi søker deretter til regiontinget for kr.8000,- for å hjelpe til å få turen på plass.

Don Alexander
For Sportsklubben Heros

FRA STORD:

Revidert forslag til regionsting 2019

Sidan eg no har forstått at forslaget om vidare støtte til klubbutviklar i regionen er trukket så har eg laga eit revidert forslag.

Eg meinar likevel det er viktig å motivera klubbane til meir rekruttering. Eg har no delt dette inn i to kategoriar sånn at fleire klubbar har mulighet for støtte.

A: Alle klubbar i Region Vest har mulighet til å få tildelt kr 10.000,- frå regionen om dei oppnår følgjande:

Minst 12 lisenser under 15 år.

Alle disse spelarane må delta på minst 3 stevner i løpet av sesongen. (dette fordi det ikkje er nok å berre registrera spelarar)

B: Alle klubbar i Region Vest har mulighet til å få tildelt kr 5.000,- frå regionen om dei oppnår følgjande:

Minst 6 lisenser under 15 år.

Alle disse spelarane må delta på minst 3 stevner i løpet av sesongen. (dette fordi det ikkje er nok å berre registrera spelarar)

Klubbane får utdelt pengane så snart målet er nådd.

For klubbane vil dette vera ein god grunn til å satsa litt ekstra på rekruttering.

Stord Bordtennisklubb 5/6-2019

Atle Irgens

FRA LAKSEVÅG

1.Hordacup u15, jenter og gutter bør arrangeres i alle stevner i region vest.

Mange klubber har i år arrangert slike klasser for u15 jenter og gutter og det har vært meget vellykket! Spillerne deles opp i puljer i 1.runde på 3 og 4 spillere.

I andre del av denne klassen spiller nr.1 og 2 i puljene i en «klasse», nr.3 og 4 spiller i en «klasse». De beste spillerne på de to nivåene premieres.

Spesielt er dette et godt tilbud for unge spillere som nettopp har begynt å spille bordtennis. Det som har skjedd de siste årene er at tilbudet til unge spillere ofte kun har vært senior klasser. Hordacup gir et godt tilbud og mange poeng på rankingen for de som deltar og unge jenter og gutter får spille med hverandre.

 

2.Alle klubber i region vest som har 10 lisenser under u17 får kr. 5000 i stipend fra regionen i 2019-2020 sesongen.

Klubbene i vår region må prioritere tilbud til spillere under 17 år. Vi må rett og slett ta oss sammen!  Vi håper at mange klubber får til minst 10 spillere i alderen12-17 år i trening og at de løser lisens. De må spille turneringer! Bare på den måten kan vi bli en bedre og ikke minst større idrett i region vest og i Norge.

Se på denne oversikten:

Region/Klubb 01.04.2019 01.07.2018 Lisens nr:
Vest 200 176 +24 2
Nord 69 90 -21 5
Midt 112 120 -8 4
Sør 166 193 -27 3
Øst 609 669 -60 1

 

Vi er den nest største regionen og vi er pr.1/4 den eneste regionen som har en økning i antall lisenser. Med en liten «premie» som nevnt i dette forslaget tror vi på en klar økning i spillere og lisenser i regionen vår!

 

3.Flytting av seriekamper 4-5. div, regelverk for nasjonale serier følges.

Vi kan ikke ha det slik at klubber med lag i 4.divisjon/5.divisjon spiller kamper seks uker etter at serien skulle vært ferdig spilt.

————————-

 

Forslag fra regions leder Anders Hovden

 

Viser til «hallfond» i Balanse. Dette gjøres om til frie midler i balansen.

 

———————————–