Region ting i vest: rekord mange deltok fra klubbene!

193

25 delegater og 3 observatører fra 8 klubber deltok på årets region ting. Det er rekord deltagelse og samtlige av regionens topp ledere var på plass.

Av: Otto Hatlebakk

Det ble en lang debatt om Heros og Fjell sitt forslag om støtte til en klubb trener på kr.50 000.- i de to klubbene. Klubbene har fått støtte i 2017-2018 og i 2018-2019 sesongen og ønsket også støtte på tredje året på rad. Forslaget fikk kun 8 stemmer av de 25 delegatene.

Tinget gikk enstemmig inn for Stord/Hardangers sitt forslag. Alle klubber i regionen kan nå søke om støtte til arbeid med unge jenter og gutter i region vest. Klubbene kan søke om enten kr.12 000.- eller kr.6000.- i støtte til rekrutteringsarbeid.

 

Møtested:        Idrettens Hus, Brann stadion, Møterom C, 2 etasje.

Dato:               Mandag 17 juni 2019.

Tidspunkt        Kl. 17.30.

SAKSLISTE.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Antall stemmeberettiget: 25 stk

 

 1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

Godkjent

 

 1. Dirigent: Anders Hovden

Sekretær:    Anders Hovden

Desisorer:   Gunnar Christiansen, Bergen HIL, Jack Feng, Hardanger.

 

 1. Behandle årsmelding.

Kommentarer justert rett inn i beretningen.

 

Innspill fra klubbene i debatten for 2019-2020:

Rekruttering, klubbene må arbeide for å få flere medlemmer

Terminplan med «flyt», lage en terminplan for regionen

Samlinger, forsøke å få til samlinger for yngre spillere

Regelverk.. 4-5.divisjon, Atle Irgens justerer dagens regelverk og sender inn forslag til  styret i regionen.

Klubbene i Rogaland, må følges opp med blant annet øk. tilskudd

 

 1. Behandle revidert regnskap.

Inntekter: kr.281 874.-

Utgifter: kr.338 603.-

Minus: kr.56 729.-

Egenkapital pr. 31/12-2018: kr.623 998, 42

Regnskapet enstemmig vedtatt.

 

 1. Behandle innkomne forslag og saker.

Her er link til sakene: https://bordtennis.no/region-vest-har-avlyst-regionsting-i-dag-onsdag-5-juni/

 

6.1 Regions konsulent                   Vedtak:                       Falt mot 8 stemmer.

6.2 Gard Egenberg                       Vedtak:                       Oversendt nye styre.

6.3 Stord Btk tilskudd                   Vedtak:                       Enstemmig, 12 og 6 tusen,
12 og 6 spiller u 15.

6.4 Laksevåg Btk Horda cup        Vedtak:                       Følges opp av nytt styre.

6.5 Laksevåg Btk tilskudd             Vedtak:                       Trukket

6.6 Laksevåg Btk seriespill           Vedtak:                       Følges opp av nytt styre.

6.7   Regionleder balanse              Vedtak:                       Vedtatt.

6.8 Hardanger Btk tilskudd          Vedtak:                       Trukket

     

 1. Fastsette medlemskontingent for både 2019 og 2020.

 

Klubber som deltar i nasjonalt seriespill:     kr.500,-

Klubber som ikke deltar i seriespill             0,-

 

 

 1. Vedta budsjett for 2019.

Inntekter: kr.170 500.-

Utgifter: kr.232 000.-

Minus: kr.61 500.-

 

Enstemmig

 

 1. Valg
 2. a) Leder, Anders Hovden, Laksevåg Btk og nestleder, Don Alexander, Spkl. Heros.
 3. b) 4 styremedlemmer: Otto Hatlebakk, Laksevåg Btk, Iselinn Stuve, Hardanger, Jack Feng, Hardanger Btk og Sverre Valderhaug, Bergen HIL2 varamedlemmer:

Kristian Magnussen, Stord  2.varamedlem Gina Hundven, Laksevåg Btk

 1. c) 1 revisor: Andreas Berggreen, Fjell Kameraterne
 2. d) Valgkomite med leder og 1 medlem;

Atle Irgens, Stord Btk og Gunnar Christiansen, Bergen HIL