Region Sør takker Svenn-Erik

113

Tekst  Gro Laila Bye

Region Sør vil takke deg for den fantastiske jobben du har gjort for norsk bordtennis gjennom veldig mange år.

Den kunnskapen du har vist i så mange sammenhenger, og den erfaringen du har opparbeidet deg gjennom mange år, har vært gull verdt for hvordan bordtennisforbundet har markert seg positivt i hele idretts Norge. Mange har vist stor respekt for dine forslag, som har bidratt til at bordtennis stadig har vært en aktiv foregangsidrett, både innen handicapidrett og for alle andre utøvere som spiller bordtennis.

Din faglige tyngde, og genuine interesse for stadig å utvikle idretten vår, både sportslig og økonomisk, har gjort at du har fått stor respekt av andre idrettsledere, innen alle andre idretter, men ikke minst i egne rekker. Vi er dypt takknemlig for det du har opparbeidet gjennom din jobb i forbundet, og takknemlig for den interesse du har vist for alle regionene.

Region Sør er svært takknemlig for den hjelpen vi har fått av dere, i forbindelse med det prosjektet vi nå har startet. Det hadde neppe vært mulig å gjennomføre, uten godvilje og samarbeid, med deg og de andre som er ansatt i forbundet. Du har vært en leder vi har kunnet stole på hele veien, og som vi har hatt enorm tillit til. Vi er svært takknemlige for den jobben du har gjort for oss alle, og ønsker deg hjertelig til lykke med pensjonisttilværelsen, som vi håper fortsatt vil inneholde et ben innenfor bordtennisfamilien.

Hjertelig tusen takk for en fantastisk viktig jobb, og takk for de grunnverdiene du har vist vei for. Den respekten du har opparbeidet deg mot sponsorer, andre idretter, i egen idrett, i forhold til nye lover og regler, og ellers, den vil forbundet leve på i lang tid. Tusen takk for en veldig godt utført jobb !

Og gratulerer så mye med 70-årsdagen!

Takknemlig hilsen
Fra styret i Region Sør
V/Gro Laila