REGION ØST BESTE REGION PÅ LILLEHAMMER

354
Region Øst har flest betalte lisenser hvorav 526 spillere fra Regionen er betalt.

Tekst  Øivind Eriksen
Foto   Ghassan Chaer

Under Ungdomslekene på Lillehammer ble det kåret 6 lagvinnere i klassene 13 år, 15 år og 17 år for jenter og gutter. Regionturneringen samlet totalt 15 guttelag og 8 jentelag. Den regionen som stilte med flest lag var region Øst, og region Øst vant også sammenlagt.

NBTF gratulerer region Øst!