Referat styremøte region sør (25.08.16)

27

Vedlagt finner du referat fra region sør sitt styremøte i august.

Styremøtet tok plass i Katfosshallen 25. august 2016.

Vedlegg

Fil Filstørrelse
pdf Referat region sør - 25.08.16 229 KB