Referat styremøte region sør (06.12.16)

189

Vedlagt finner du referat fra region sør sitt styremøte i desember

Styremøtet tok plass på Dynastiet Restaurant – Drammen, 6. desember 2016.

Vedlegg

Fil Filstørrelse
pdf Referat - Region sør 06.12.16 226 KB