Referat, styremøte i Bordtenniskrets Vest, 27.august 2019

136

Bordtenniskrets Vest

                                                                                                                                Bergen, 28 august 2019.

Referat, styremøte i Bordtenniskrets Vest.

 

Til                          Don Alexander, Otto Hatlebakk, Jack Feng, Sverre Valderhaug og Kristian Magnussen

Forfall Iselinn Stuve.

Til klubbene via regionsiden i NBTF

Møtested:             Brann Stadion, Idrettens Hus (Kniksens Plass 3, 5063 BERGEN)

Dato:                    Tirsdag 27 august 2019.

Tidspunkt             Kl. 17.30 – 19.00

 

SAKSLISTE.

  1. Ny sesong og nye styremedlemmer.
  2. Gjennomgang av trenerstilling, Aleksey Y.

Her ble det besluttet at i løpet av høsten tar vi en gjennomgang av økonomien i dette «prosjekt» med Tor Bakke.

Samtidig en oppgave over Lillehammer kostnad (ungdomslekene.)

  1. Info fra regionstinget.

Oversendte saker fra regionsting.

Støtte til Gard Egenberg. Avslått.

Støtte til unge spillere under 15 år. Hhv 12 og 6 tusen dersom 12 eller 6 spillere. 3 turneringer. En utenfor klubbens kommune. Skriv til klubbene om saken.

Reiseutgifter:         Stord 1000 + 600 (MB), Stavanger mot kvittering. Mot Don Alexander sin stemme.

  1. Lokale turneringer for under 15 år.

Det ble besluttet at «Vest cup» blir betegnelsen for klasse under 15 år. Ref. forrige sesong, Horda cup. Klubber som arrangerer har ett slikt tiltak får støtte fra regionen på 500 kr.

  1. Terminliste, lokalt og nasjonalt.

Vi gikk gjennom denne. Må prøve å finne tid til Bergen HIL open. Skal lages en lokal «kalender».

  1. Lokalt seriespill, 4-5 divisjon.

Invitasjon ut snart. Nytt regelverk. Fri flyt av spillere under 1400 p, mellom nasjonale og regionale serier.

  1. Eventuelt.

Kurs, stevnearrangementskurs og forbundsdommerkurs. Don Alexander finner datoer og tar det med Anders Hovden.

Håvard Markhus. Anders tar kontakt for å sjekke mulighetene. Både Stord, Hardanger, Laksevåg, Bhil og Heros har ønske å benytte hans tjenester. Timehonorar på 300,-

Avsettes kr 12.000,- for tiltak i Rogaland. Skriv til Skjoldar, Haugesund og Stavanger.

Med sportslig hilsen

Bordtenniskrets Vest

 

Anders Hovden (s)

Referent.