REFERAT NR 4. FRA MØTE I VETERANKOMITEEN 18. SEPTEMBER 2018

259

Tilstede: Unni, Svein og Anne (VK) og Ghassan fra NBTF.

Sakliste

 1. Godkjenning av forrige møtereferat
 2. EM i Budapest
 3. Andre arrangement
 4. Kontakten med veteranbordtennis i Norden – er den tilfredsstillende eller kan vi bidra med noe som gjør det bedre?
 5. Ghassan orienterer fra NBTF
 6. Eventuelt
 1. GODKJENNING AV FORRIGE MØTEREFERAT                                                

Møtereferat fra forrige møte er tidligere godkjent, distribuert til styret og veterankontaktene, samt lagt ut på NBTFs hjemmeside; Info/Veteran/Informasjonsdokumenter.

 1. EM I BUDAPEST                                                           

Unni har prøvd å få avtale med et hotell i sentrum som kan gi oss et tilbud slik at vi får mulighet til å bo mest mulig samlet. Kanskje kan en felles booking også gi oss en bedre pris. Det er praktisk å bo nær hallen, men dette er et område hvor ingenting skjer utover turneringen. Dette jobbes videre med, men det er mulig at Unni bare må bestemme og bestille til seg selv og så legges det ut informasjon med navn på hotell slik at folk kan bestille på det samme. Det kommer primært informasjon på fb-gruppa vår, Norges BT-veteraner, en gruppe som nå har 222 medlemmer. Vi oppfordrer alle bt-veteraner som er på fb, å bli medlem av gruppen.

Vi vil ha fokus på det sosiale på dette arrangementet med noen felles middager og ulike kveldsaktiviteter/-konkurranser. Dette er enklest å gjennomføre dersom vi primært bor på samme hotell eller på hotell i nærheten av hverandre.

Vi oppfordrer selvsagt flest mulig å melde seg på og bli med til EM i Budapest. Målet må være 70 deltakere fra Norge.  Early bird er 15. desember.

http://evc2019.hu/

 1. NETU OG ANDRE ARRANGEMENT                        

Veldig bra resultater i Uppsala fra de norske spillerne. Vi kjenner ikke til om det foreligger statistikk over resultater fra NETU. Ghassan undersøker om det kan ligge noe i bordtennisforbundets materiale.

Erfaringen fra Uppsala synliggjør viktigheten med mange kamper. Selv om man taper i alle klasser, får man likevel delta i sluttspill. Vi bør derfor prøve å få til dette i veteran-NM. I et B-sluttspill kan man for eksempel også mixe årsklasser (avhengig av deltakelsen).
Amager-cupen arrangeres i begynnelsen av september. Dette arrangementet vil trolig komme med på terminlista slik at dette ikke kolliderer med andre cuper.

Veteran-NM: Det er nå vedtatt å flytte Ungdomslekene på Lillehammer fra siste helg i april til første helg i mai. Det betyr at Ungdomslekene arrangeres samme helg som veteran-NM. Det kan være flere veteraner som er med på Lillehammer som forelder eller lagledere/trenere, og det kan av den grunn bli aktuelt å flytte veteran-NM til siste helg i april. Ulempen med å flytte arrangementet nå, er at mange allerede kan ha satt av denne NM-helgen. Eventuell flytting av veteran-NM må vedtas av styret. VK håper selvsagt at vi igjen får god deltakelse i alle klasser. B-sluttspill og engangslisens er tiltak som kan få flere med.

Vi oppfordrer alle klubber som arrangerer regionale cuper å ha veteranklasser for både damer og herrer.

Kobra Østcom-cup første helg i desember: Her oppfordres veteranene å bli med. Dette er en litt annerledes cup med både lag- og mix. Det vurderes å prøve ut B-sluttspill i enkelte klasser, for eksempel i veteranklassene. Ved påmelding on-line, kan man få dette til i TT-koordinator. Systemet er avhengig av at det er godt nok nett i hallen.

 1. KONTAKTEN MED NORDISKE VETERANMILJØER                                    

Oslo Open var et «nordisk» arrangement, men dette utgikk for flere år siden pga sviktende deltakelse. Det er trolig ikke så aktuelt å prøve internasjonale stevner igjen, men det bør likevel være en viss kontakt mellom oss, ved for eksempel navngitt kontaktperson i hver av landene slik at henvendelser kan gå mellom disse personene. I dag blir informasjon/innbydelser ofte sendt og henvendelser stilt etter «hvem som tilfeldigvis kjenner hvem».

 1. INFO FRA FORBUNDET                        

Web-siden vår. Vi prøver å forbedre Veteran-nytt.

Bordtennisforbundet har inngått avtale med Rallarkraft sponsor. Både klubbene og forbundet kan tjene penger på dette. Ligger informasjon på hjemmesiden. Oppfordrer klubbene til å selge abonnement.

https://bordtennis.no/norges-bordtennisforbund-har-inngatt-avtale-med-rallarkraft-sponsor-notodden-energi-kraft-as/

EM kvalifisering damer og herrer – NES Arena på Hvam 4. oktober 2018. Møt opp!

Ghassan har tatt opp spørsmålet om hans deltakelse på møtene i VK. Vi i VK mener det er veldig viktig å ha denne personlige og formelle forbindelsen til forbundet og det er enstemmighet om at det bør fortsette å være slik.               

REFERAT NR. 4 FRA MØTE I VETERANKOMITEEN 18. SEPTEMBER 2018