REFERAT NR 3. FRA MØTE I VETERANKOMITEEN 29. MAI 2018

164

Til stede: Anne Haug, Unni Halvorsen, Svein Folkeson og Ghassan Chaer.

Ad. 1 Oppsummering av NM-veteran 2018

Kun positive tilbakemeldinger om arrangementet. Veldig morsomt og inspirerende at vi satte deltakerrekord. Det var imidlertid veldig stramt tidsskjema, særlig på lørdagen, og det blir lite bord for oppvarming etc når man har kun 16 bord under et slikt stevne.

Tilbakemeldinger om at mange mente det var fint med mange artikler om de ulike vinnerne på hjemmesiden, mens det har vært noen merknader om at det var for mye og at nyhetsstoffet burde vært mer samlet. Vi kan vurdere å ha et annet oppsett på hovedsiden, for eksempel Veteran-NM – hvor alt kan samles (en blogg).

TTAdmin fungerte veldig fint med påmelding. God informasjon til alle som har meldt seg på eller som en inspirasjon til dem som vurderer å melde seg på ulike arrangement.

Ad. 2 Muligheter for B-sluttspill (taperne i puljen) under veteran-NM

Det blir for få kamper for de som ikke vinner og kommer til vanlig sluttspill. Vi bør ha et opplegg slik at alle deltakerne får spilt flere kamper:

Forslag om at nr 3 og 4 etter puljespill går til egen cup, og etter cupkamper her går man opp eller ned i videre grupper. Svein har laget et system som er omtrent helautomatisk på data slik at det blir enkelt for arrangør. I dette sluttspillet kan vi slå sammen klasser for her skal man ikke kåre noen Norgesmester. Ønske om å prøve dette ut i ett eller to stevner før neste NM.

En annen måte er å ha puljespille og B-sluttspill i double og mix, men dette er mer tidkrevende.

VK vil anbefale at Heros kjører dette i 2019. De vil bare ha 2-dagers arrangement, men her er det god hallkapasitet.

Ad. 3 Kriterier for Årets klubb

VK foreslår en slik kåring for neste sesong.

Ett kriterie er økning i antall lisensbetalende spillere. Det kan være mulig å legge inn andre kriterier, men det vil bli av skjønnsmessig art. Ved å kun bruke antall, blir dette et enkelt system. Ulempen er at man ett år kan få mange spillere ved for eksempel at en naboklubb legges ned, og man da får en økning uten at man har gjort noe spesielt selv for å oppnå målet. VK må derfor ha en mulighet om slike forbehold og utfra dette kunne bruke et visst skjønn i kåringen av Årets klubb.

Ad. 4 Nord-Europeisk i Uppsala

Påmeldingsfristen går ut nå i begynnelsen av juni. Ingen har så langt fått noen bekreftelsesmail på at man er påmeldt, men man kan nå se på nettet hvem som er påmeldt. Tävling – deltakere

http://www.netu2018uppsala.se/

Unni lager en liten artikkel om deltakelsen etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Ad. 5 EM-søknad fra Skien 2018

Skien, Wales og Spania er de siste kandidatene. Trolig er Wales den sterkeste kandidaten ettersom Spania (Alicante) hadde VM i fjor. Under junior-VM i juli skal Norge ned og presentere sitt kandidatur nærmere. Svein Folkeson var VKs representant på EM møte med NBTF og arrangør.

Vi heier på Skien! Skien btk kan ikke klare dette alene. Det er politisk vilje å få dette til.

Ad. 6 Info fra NBTF og Eventuelt

Øivind Eriksen er valgt som leder (president) i Swaythling club.  Høy posisjon i det internasjonale bordtennismiljøet.  SCI har rettighetene til veteran-VM, og tildeler dette annet hvert år. De deler ut «Fair play» og «best player» under Vm på alle aldersnivåer.

VM i Las Vegas nærmer seg. Ønsker alle norske deltakere lykke til!!

EM i Budapest neste år. Her kan VK prøve å tilrettelegge mer for det sosiale og samle den norske troppen. Kanskje innhente noe hotelltilbud etc. Svein og Unni er på saken.

REFERAT NR 3. FRA MØTE I VETERANKOMITEEN 29. MAI 2018