Referat fra regionsting i Bordtenniskrets Vest 2017

72

Bergen, 30 mai 2017.

Møtested:     Idrettens Hus, Brannstadion, Møterom A, 2 etasje.

Dato:              Tirsdag 23 mai 2017.

Tidspunkt     Kl. 18.00.

Til stede: Anders Hovden, Otto Hatlebakk, Sverre Valderhaug, Andreas Berggreen, Atle Irgens, Nils Arne Stuve, Brage Titlestad, Håvard Markhus, Jack Feng, Thomas Sætre, Elisabeth Olsøy, Don Alexander, Petter Vedeler.

SAKSLISTE.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Godkjent

 1. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

Godkjent

 1. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokoll

Dirigent:                           Anders Hovden

Sekretær                          Don Alexander,

Signere protokoll             Otto Hatlebakk, Atle Irgens

Godkjent

 1. Behandle årsmelding.

Årsmelding skal oppdateres av Anders og sendes med signert årsmøte referat til alle klubbene i regionen.

Enstemmig vedtatt.

 1. Behandle revidert regnskap.

Godkjent.

 1. Behandle innkomne forslag og saker.

Innkjøp av barrikader er basert på følgende tiltak.

Regionvest kjøper barrikader for Kr.100 pr stk. fra følgende klubbene og lager de for gratis bruk for alle klubbene i regionvest for fremtidig arrangementer. Styret i regionen avgjør om det skal utbetales til klubbene høst 2017 eller våren 2018.

Laksevåg 100 stk.    Kr.10.000, (Lagres i Godvik)

Spkl. Heros 50stk.     Kr.5.000, (Lagres i Godvik) Etter Stiga Norges cup i november 2017

Fjell Kam. 50stk.       Kr.5.000, (Lagres i Godvik) Etter Stiga Norges cup i november 2017

Stord 50 stk.              Kr.5000, (Lagres på Stord)

Enstemmig vedtatt.

Ansettelse av trener i Bergensklubbene, sesongen 2017-2018

Regionvest skal ansette en Klubbtrener /Utviklingskonsulent.

Klubb lederen fra klubbene/region har diskutert muligheter for å ansette en klubbtrener som hovedsakelig vil være ansvarlig for rekruttering og som trener for klubbene i Bergen.

Generelt skal Regionvest ledelser styre denne tiltak mht. ansettelser og arbeidsgiveravgift osv.

Klubbtreners hoved funksjon vil være organisering av rekruttering på forskjellig skolene i Bergen. Rekruttering vil være en av de mest viktigest del av jobben.

Region Vest skal organisere samling med han/hun i helgene og det skal også være muligheter for han/hun til å arbeide som «lag leder» gjennom arrangementer. Totalt er det planlagt at klubbtrener skal jobber 30 timer pr uker fra begynnelser av august 2017 til slutten av april 2018.

Trenerens oppgaver vil bli endelig bestemt av de klubbene som bidrar til prosjektet i Bergen. Klubbene i Bergen vil holde tett kontakt med NBTF slik at de godkjenner prosjektets innhold.

Finansiering er basert på følgende for 2017-2018

 • NBTF                     200 000
 • Klubbene i Bergen 100 000
 • Region vest            50 000

Totalt                     Kr.350.000

Enstemmig vedtatt.

 1. Valgkomite ønsker utvidelse av styre

Valgkomite og eksisterende styret ønsker et ekstra styremedlem. Regionsting medlemmer er enig at det kan hjelpe med drift av styret. Styret skal få NBTF til å oppdatere sine reglementer for å få dette på plass.

Enstemmig vedtatt.

 

 • Fastsette medlemskontingent.

Medlemskontingent skal være uendret.

Enstemmig vedtatt.

 

8          Vedta budsjett for 2017.

Årsmøte vil ha budsjett for 2018 inkludert.

Enstemmig vedtatt.

 

 1. Valg
 2. a) Leder                          Anders Hovden         Laksevåg
 3. b) Nest leder.                   Don Alexander.         SPKL Heros
 4. c) Styremedlemmer          Tone Holm                 Fjell kam
  Thomas Sætre          Bergem HIL
  Jack Feng                 Hardanger
  Otto Hatlebakk          Laksevåg
 1. d) Varamedlemmer       Sverre Valderhaug   Bergen HIL

Vibeke Holmefjord    Bergen HIL

 1. e) Revisorer                   Andreas Berggren    Fjell Kam

Revisor/regnskapsfører Tor Bakke             SPKL Heros

 1. f) Valgkomite: Gunnar Christiansen, Håvard Markhus, Atle Irgens

Enstemmig vedtatt.

 

Referent: Don Alexander (S)

 

Protokoll underskrevet av

Otto Hatlebakk (S)                                                   Atle Irgens (S)