Referat fra møte i Veterankomiteen i NBTF 21. mars 2017

136
Leder Veteran komiteen Anne Haug

Skrevet av Anne Haug

1. Godkjenning av forrige møtereferat 4/2016
https://bordtennis.no/veteran/

2. Invitasjon til NBTFs ting 20. og 21. mai 2017 i Bergen.
Leder har fått invitasjon, men kan ikke møte. Anne tilbudt plassen fra komiteen, men kan heller ikke reise denne helgen.

3. Endringer i representasjonsreglement, konkurransereglement eller eventuelt tilleggsbestemmelser?
Ingen innmeldte forslag fra Veterankomiteen.

4. Årsberetning fra Veterankomiteen de to siste år.
Denne er snart ferdig skrevet av Egil og vil bli oversendt Ghassan.

5. Veterankontakter i klubbene, status ved Anne:
Kontaktlisten så langt den er komplettert, legges ut på nettsiden til NBTF slik at alle kan bruke denne. Anne renskriver liste med navn, klubb og e-postadresser og oversender Ghassan.

6. Tidspunkt for NM for veteraner.
Innkommet forslag om at det ikke arrangeres i mai måned grunnet konfirmasjoner, og helgedager. Ønske om at arrangementet avholdes i april måned. I 2018 blir det helgen 21. og 22. april. Søknadsfrist for arrangementet neste år er 10. april. Veterankomiteen innstiller til NBTFs styre om neste års arrangør.

7. Oversikt over tidligere prisvinnere Årets veteran ved Jan:
Listen er nå rimelig godt oppdatert, men vi mangler fortsatt noen opplysninger. Offentliggjøres når den er så godt oppdatert som mulig.

8. a) NM for veteraner 2016/2017 i Trondhjem 6. og 7. mai ved Vikåsen som arrangør. Merknader til invitasjon? 
Ingen merknad fra veterankomiteen. Påmeldingsfrist er 7. april og Ghassan legger ut påminnelse om stevnet på nettsiden.

b) Innstilling til årets kvinnelige og mannlige veteran 2016/2017
Vi har ikke skriftlige retningslinjer, men har foreløpig følgende kriterier som legges til grunn for utvelgelsen:
– stort engasjement for veteranbordtennisen i Norge
– engasjement for veteranbordtennis lokalt
– engasjement for veteranbordtennis innenfor et enkelt område, for eksempel primus motor for felles arrangement/turer
– eventuelt prestasjoner og/eller kombinert med engasjement for veteranbordtennis

Det er ikke kommet inn så mange forslag fra klubbene, men følgende er nominert:
Victor Horgen, B-72
Stig Amundsen, Harestua
Terje Ekrann, Lynild
Pål Guttormsen, Fokus
Jørn Martinsen, Stavanger
Sigbjørn Skjerpen, Bodø
Bjørn Kopperud, Drammen

Kari Gjengedal, Lynild
Sissel Leffmann, Randaberg
Kobra Gold eller enkeltperson fra gruppen, Kobra

Årets pris blir delt ut under Veteran-NM i Trondhjem.

c) Det blir skrevet lagartikler og mindre personartikler fra NM-veteran slik det ble gjort under NM for yngre.
Ghassan og Egil ansvar for dette under arrangementet

9. Nye medlemmer i Veterankomiteen. 
Jan og Egil takker for seg. Anne fortsetter. Vi gjør forespørsler til de øvrige som sitter i komiteen i dag og andre vi kan tenke oss har interesse.

10. Eventuelt
I) VM Las Vegas 2018. Både Svein Aaserud og Jørn Martinsen har engasjert seg som eventuelle turledere/turoperatører.  Begge kan få link inn på veteransiden på nettsiden og styre dette videre selv. Er nok ganske ulikt hvordan deltakere har tenkt seg denne turen – mange vil nok kombinere dette med en familieferie og ha eget privat opplegg eller velge å være med på organisert og felles opplegg med andre utøvere under stevnet og ha privat ferie utover dette.
II) Neste møte i Veterankomiteen blir fredag 5. mai i Trondhjem.