Referat fra møte i Veterankomiteen 9. januar 2018

268

Tekst: Anne Haug

Leder Veteran komiteen Anne Haug
  • Årets veteran

Gjennomgikk kriteriene for årets veteran. Stort sett de samme kriterier som tidligere, men vi vil vektlegge innsats fra 2017. Anne sender ut e-post til alle veterankontaktene spesielt. Ghassan sender også ut til klubbene og legger ut på hjemmesiden. Frist for å sende inn kandidater er 1. mars.

  • Markedsføring og status på nettsidene for veteraner på bordtennis.no

Vi legger ut ganske mye informasjon på de ulike gruppene på facebook, men ikke alle veteraner er på fb og det kan også være stor forskjell på hvor aktiv man er her.

Vi har en «blogg» på NBTFs nettside under fanen Veteraner hvor all aktuell informasjon legges, men er det et problem at Veteran-info drukner i all informasjon som finnes på bordtennis.no?

Vil det være hensiktsmessig å ha en egen web-side? Eventuelt link fra den ene til den andre.

Svein tar ansvar for å se nærmere på Veteraninformasjonen på NBTF nettside og vurdere om denne er informativ nok og enkel nok å bruke for oss eller om vi kunne ha behov for en egen, mer uformell nettside. Uansett bør vi nok oppfordre folk til å bruke forbundets hjemmeside og komme med bedre informasjon om hvordan nettsiden kan leses/brukes. Oppdaterte nettsider er veldig viktig.

Vi oppfordrer herved våre lesere å skrive små artikler og referat fra ulike arrangement man deltar på. slik at det kommer informasjon om og fra arrangementer.

  • Utstyrsleverandør til veteraner

Forbundet har avtale med Stiga og Tom Johansen ttex.no. Undersøke om disse avtalene er gode nok for oss veteraner – kan synes som om vi kommer litt på etterskudd når det gjelder bestilling av årets drakter.

  • Veteran NM 2018

Det ser nå ut fra at det blir Gunnars byhallen i Charlottenberg. Det vil være behov for å starte opp på fredag. Veterankomiteen innstiller på start på fredag ovenfor styret.

Mahta Souri blir overdommer og Torstein Rønningen blir t.d. Anders Haukedalen forespørres som ass. Dommer.

  • Bordtennissamling for damer Veteran

Første helg i mars. Foreløpig invitasjon gjennom arrangement på fb har blitt sendt ut, men det er ikke alle aktuelle som har mottatt denne og den lar seg heller ikke så enkelt søke opp. Søkt og fått 5000,- fra Region Øst. Laura K. blir trener – blir sosial happening. Mer informasjon og bredere innbydelse bør sendes ut (Unni tar ansvar).

  • Oppgaver fra NBTF

Årsrapport og sektorrapport før styremøtet i forbundet – ansvarlig er Ghassan og Anne

Telemarkslekene: B-sluttspill i år. Antall påmeldte har doblet seg fra i fjor. Fått hjelp og bistand fra forbundet og veterankomiteen

  • Eventuelt

Nytt møte i komiteen blir tirsdag 13. mars

Komiteens mandat og ansvar: Utnevne Årets Veteran, nasjonale drakter i konkurranser i utlandet, samordning VM, bidra med rapporter og bilder fra stevner, foreslå forbedringer under NBTF-arrangement, orientere om stevner, strukturere info på websider, arbeidsplan, årsrapport m.m.

Referat – Veterankomiteen 9.1.18