Referat fra møte i Veterankomiteen 3 oktober 2017

68

Skrevet av Anne Haug

Leder Veteran komiteen Anne Haug

Gjennomgang av komiteens oppgaver gjennom sesongen

Kort gjennomgang av komiteens mandat og ansvar:

  • Utnevne Årets Veteran
  • Nasjonale drakter i konkurranser i utlandet
  • Samordning VM
  • Bidra med rapporter og bilder fra stevner
  • Foreslå forbedringer under NBTF-arrangement
  • Orientere om stevner
  • Strukturere info på websider
  • Arbeidsplan
  • Årsrapport m.m.

NBTF-arrangemt:
Veterankomiteen ønsker å legge til rette for at spillerne på konkurranser får spille flest mulig kamper selv om de blir slått ut av hovedturneringen tidlig. Ideelt sett skulle gjerne alle spillerne fått spille like mange kamper. Per i dag har vi ikke noe datasystem som støtter dette men ved å benytte seg av B-sluttspill, som det finnes mulighet for i TT. Coordinator, så får de som blir slått ut i puljespillet minimum en kamp ekstra. Arrangørene oppfordres til å arrangere b-sluttspill i Lagklassene og i singelklassene. Et alternativ kan også være å arrangere en uoffisiell klasse for de spillerne som har mindre enn x antall ranking poeng. Denne klassen kunne sikkert vært en klasse der alle, uavhengig av alder og kjønn spiller i samme klassen.

Portrett-intervju:
Komiteens medlemmer skriver selv eller forespør andre om å skrive om aktuelle personer.

  • Markedsføring og status på nettsidene for veteraner på bordtennis.no
    Vi har en «blogg» på NBTFs nettside under fanen Veteraner som synes å fungere bra. Vi bør oppfordre våre lesere å skrive små artikler og referat fra ulike arrangement man deltar på, og samtidig at vi i komiteen også selv skriver om arrangement vi er tilstede på. Sørge for at det kommer informasjon om arrangementer. Oppdaterte nettsider er veldig viktig.
  • Kontakter til veteransiden
    Anne sender oppdatert liste til Ghassan som legger det ut på websiden

VM i Las Vegas.
Begynner å bli en del påmeldinger fra norske deltakere. Veterankomiteen tar ikke noe ansvar for gruppens reise eller deltakelse, men vi bidrar gjerne for å samle de norske deltakerne til ulike sosiale sammenkomster under VM-uken.

NBTF har ikke fått offisiell innbydelse – Ghassan sjekker opp dette.

  • Eventuelt
  • Telemarkslekene i januar:
    Bes ta kontakt med TT-koordinator. Ghassan har tilbudt dem et kurs. Plasseringsspill kunne være veldig aktuelt her. Det er et bedriftsarrangement, men vi bør orientere om at dette arrangementet kan passe spesielt bra for veteraner. Svein vil være til stede under arrangementet.
  • Anne renskriver kriterier for Årets veteran. Vi vil vurdere både tidligere innsats, årets innsats og i tillegg kan sportslige resultater også tillegges vekt. Klubbenes forslag til kandidater er viktig og vil ligge til grunn for komiteens valg.