Referat fra møte i Veterankomiteen 20. mars 2018

229

Tekst: Anne Haug

Til stede: Chaer Ghassan (NBTF), Unni Halvorsen og Svein Folkeson og Anne Haug. Møtereferent: Anne

1. Forberedelser til Veteran-NM i april og de oppgaver Veterankomiteen har i den forbindelse
Forberedelser til Veteran-NM i april og de oppgaver Veterankomiteen har i den forbindelse.
Gjennomgikk kriteriene for årets veteran. Frist for å sende inn kandidater var 1. mars. Vi har mottatt noen forslag som ble diskutert på møtet. Enighet om Årets veteran på herresiden. Mer diskusjon på kvinnesiden.
Det blir premieutdeling av lag og double (de som er ferdig spilt) under banketten lørdag kveld.
En ekstra «pris» deles ut av Veterankomiteen. Ikke endelige fastsatte kriterier for dette i år, men følges opp neste sesong.

2. EM for veteraner 2021 i Norge
Norge har søkt EM 2021. Norges kandidat er Skien. Både kommunen og fylkeskommunen står bak søknaden. Nabokommunen Porsgrunn vil være delaktig i eventuelt arrangement.
Avgjørelsen om arrangør tas i juli. Vi konkurrerer mot Wales, Italia, Spania og Kroatia.

3. Forslag til endringer i Konkurranse- og Representasjonsreglementet fra veteran komiteen
i) Veteran-NM arrangeres over 3 dager i stedet for 2 som er hovedregelen i dag
Vi opplever en positiv trend innen bordtennis for veteraner. NM er et av høydepunktene i sesongen hvor de fleste aktive deltar. NM er også et sosialt arrangement, og Veterankomiteen tror at de aller fleste er interessert i å starte fredag dersom dette gir best grunnlag for et smidig og bra arrangement. Dette gir også klubber med noe mindre hallkapasitet mulighet for å være NM-arrangør.
ii) Veterankomiteen foreslår at en kvinne kan spille på herrelag for egen klubb dersom klubben ikke stiller eller har mulighet for å stille med eget damelag

4. VM for veteraner i Las VegasMarkedsføring og status på nettsidene for veteraner på bordtennis.no
Påmeldingsfristen er nå gått ut. Mellom 40-50 norske deltakere. Veterankomiteen har ingen spesielle oppgaver i forbindelse med dette arrangementet, men kan selvsagt være en kontakt/bindeledd for de som skal delta. Las Vegas byr ikke på de samme muligheter til sosiale samlinger som for eksempel i Alicante, men vi håper jo det kan være et visst samhold blant de som skal delta. Vi skal heia på Norge!

Pins kan bestilles via skjema på NBTFs hjemmeside:

Click to access Bestillingsskjema-Pins.pdf

hjemmeside og komme med bedre informasjon om hvordan nettsiden kan leses/brukes. Oppdaterte nettsider er veldig viktig.

5. Eventuelt
i) Unni har lagt ut rapport og bilder fra bordtennissamlingen for Veterandamene på Klemetsrud første lørdag i mars. Det ble svært vellykket. Stor takk til Laura og Yvonne fra Klemetsrud btk som arrangerte dagen.
ii) Informasjon for veteraner på NBTFs hjemmeside bør være enklere å finne. Svein rydder litt opp her.
iii) Siste møte for Veterankomiteen denne sesongen blir fredag under Veteran-NM

Vi oppfordrer herved våre lesere å skrive små artikler og referat fra ulike arrangement man deltar på, slik at det kommer informasjon om og fra arrangementer.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Komiteens mandat og ansvar: Utnevne Årets Veteran, nasjonale drakter i konkurranser i utlandet, samordning VM, bidra med rapporter og bilder fra stevner, foreslå forbedringer under NBTF-arrangement, orientere om stevner, strukturere info på websider, arbeidsplan, årsrapport m.m.