Redaktøren av «Norsk Bordtennis» takker for seg

113

Etter rundt 25 år som redaktør for NBTFs medlemsblad «Norsk Bordtennis», har jeg funnet det riktig og naturlig å trekke meg tilbake og la andre krefter slippe til.

Jeg har ikke hatt noen klubbtilhørighet i disse årene som redaktør – en av få i bordtennismiljøet. Ingen av mine tre barn eller barnebarn har latt seg friste til å begynne med bordtennis.

At jeg ikke har tilhørt noen klubb, ser jeg på som en stor fordel i mitt virke som redaktør. Noen har ment at jeg har skrevet for mye om enkelte klubber. Jeg har skrevet om spillere og klubber som har utmerket seg og som fortjener å bli framhevet.
Noen personer har vært vanskelig å få i tale, jeg føler at de rett og slett motarbeidet meg i mitt arbeid med bladet. Det har imidlertid ikke overskygget gleden av å jobbe i bordtennismiljøet.

Jeg vil få takke for utmerkelsene jeg har fått. Det varmer å bli satt pris på. Jeg håper at jeg har bidratt til å synligjøre de gode prestasjonene, at jeg har satt fokus på alle de som har vært med på den store dugnaden jeg har fått vært en del av i alle disse årene.

Det har varmet når foreldre og spillere har gitt meg gode tilbakemeldinger.
«Du er verdens beste bordtennisfotograf», sa Nini Do Vo til meg for en stund siden. Jeg vet jo at det ikke er sant. Men du skal vite Nini hvor glad jeg ble og hvor mye jeg har satt pris på dine tilbakemeldinger.

Takk til alle som har smilt til meg. Det har vært mange.
Takk for at jeg har fått være en del av bordtennisfamilien.
Takk Øivind, takk Svenn-Erik, takk Nini, Geir og alle dere andre spillere der ute.
Dere har gjort det lett for meg å trives i dette miljøet.

Det er imidlertid en jeg vil takke spesielt og er hovedgrunnen til at jeg ikke har takket for meg før nå.

Uten Bengt Paulsens gode råd, tips og som inspirator de siste 15-20 årene hadde dette «eventyret» tatt slutt lenge før. Takk Bengt. Du har vært til stor hjelp i alle disse årene.

Å drive et lite firma, har gjort det umulig å reise rundt i verden for å se, skrive og ta bilder fra de store mesterskapene slik ønsket er. Det skulle jeg gjerne ha fått gjort mer av. Men mesterskap i Budapest, Moskva, Praha, Gøteborg, Osaka, Qatar, Bremen og Ostrava har jeg hatt gleden av å være med på. Jeg har vært heldig å få være med på Norges gode periode internasjonalt med Raymond, Geir, Istvan og Wang. Det har vært gøy!

Jeg har fått lov å holde på med min hobby uten
korreksjoner fra styre og stell i NBTF.
Uten fast forankring i klubb, var alle årene jeg fikk være til stede på styremøter vært viktig for meg. Jeg har aldri vært fristet til å misbruke den tilliten.

Jeg «overleverer» «bladet» «Norsk Bordtennis» til det nye styret i NBTF. Jeg ønsker Tor Hallaråker, som blir ansvarlig for «Marked og media», lykke til videre med å informere og synliggjøre alle de gode prestasjonene i norsk bordtennis.

Jeg vil savne alt som må til for å få et ferdig produkt ut til leserne. Jeg vil savne de gode kontaktene, fotograferingen, skrivearbeidet, layoutarbeidet og spenningen, Men kanskje ikke alt etterarbeidet med de 4-500 bildene jeg tok under hvert mesterskap. Det var til tider krevende. Jeg «sitter» på flere tusen bilder. Ingenting blir kastet. De vil bli tilgjengelig. Om ikke i morgen, så en gang i fremtiden.

Etter 33 år, ca 120 nummer av «Norsk Bordtennis», ca 1000 små og store artikler og rundt 20.000 bilder
takker jeg for meg.

Per-Morten
Halvorsen