Rapportering av økonomiske konsekvenser for idrettslag

  132

  Får idrettslaget økonomiske konsekvenser som følge av koronakrisen?

  Norges idrettsforbund ber nå alle idrettslag og klubber om å registrere de samlede økonomiske og idrettslige konsekvenser viruset har for ditt idrettslag.

  En slik registrering og kartlegging er avgjørende for å få på plass målrettede tiltak som kan sikre at idrettslagene står best mulig rustet til å levere aktivitet og idrettsglede også etter at koronakrisen er over.

  Denne rapporteringen er en kartlegging av de samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.

  Register økonomiske konsekvenser her