Rapport pikerkadett landslagssamling

115
Katarina Evensen Wetzel, B72
  1. – 30. august har det blitt avholdt piker kadett landslagssamling med fire spillere:
  • Katarina Wetzel (B-72)
  • Anne Sophie Kalvatn (B-72)
  • Mina Driveklepp (Volda)
  • Sunniva Sjøholt (Volda)

Som sparring for jentene var Sonja Obradovic, Marte Grutle Aasebø, Marthe Nilsen, Laura Krumina og Maria Horgen.

Vi trente sammen med kadettguttene som hadde forbundssamling, overnatting og bespisning skjedde i B72 hallen.

Før samlingen startet opp så gikk vi igjennom planene for jentene både på kort og lang sikt. Første målsetning er at vi skal alltid trene bedre enn de andre i hallen, og at vi skal trene med kvalitet uansett hvem vi trener med. Her synes jeg jentene er proffe, de jobber på uansett hvem de spiller med. Det er tydelig at de ikke er bortskjemte her men har gode holdninger. Det gjør at man er sikker på at de kan bli med på treningssamlinger i utlandet der det er langt mer vanlig at det er til tider store sprang mellom de som trener med hverandre.

Frem til neste samling om en drøy måned så skal jentene ha lagt ned tolv timer hver med servtrening. Serv og retur kommer til å være noe vi skal jobbe med jevnt og trutt gjennom alle samlinger. Ellers lå hovedfokuset på at alle skulle få med mer bruk av underarm/håndledd/finger i forehand, og i løp av samlingen var det tydelige fremskritt å merke her hos alle jentene.

Til sammen så trente vi 6 bordtennisøkter, et rent servepass og et fyspass, totalt 16 timer.

Alle jentene fører nå treningsdagbok som leveres på nett ukentlig, og etter de to første ukene så har alle nå funnet en grei rutine.

Neste samling er 26.-30. september. Da er det forbundssamling med ca. 20 jenter født 2000-2004 som skal samles.

Sindre Åteigen