Rankingberegning

NORGESRANKINGEN – POENGBEREGNING

Poengdifferanse Uventet resultat Forventet resultat
Seier Tap Seier Tap
0 8 -7
1 – 49 8 -8 8 -6
50 – 99 10 -10 7 -5
100 – 149 12 -12 6 -4
150 – 199 14 -14 5 -3
200 – 299 16 -16 4 -2
300 – 399 18 -18 3 -2
400 – 599 20 -20 2 -1
600 + 25 -25 1 -1
  • Poengdifferanse: Forskjellen i poengsum mellom to spillere som møtes ved siste offentliggjorte ranking.
  • Uventet resultat: Seier over spiller med mer poeng, eller tap for spiller med mindre poeng
  • Forventet resultat: Seier over spiller med mindre poeng, eller tap for spiller med mer poeng

ARRANGEMENTSVEKTING

Klasse/Arrangement Vekting
NM Damer og Herrer Elite 2
SNC Seniorklasser 2
SNC Finale Seniorklasser 2
NM Aldersbestemte (yngre/jr + veteran) 1.5
SNC + SNC Finale Aldersbestemte (yngre/jr + veteran) 1.5
Eliteserien 1.5
Stiga-cup landsfinale 1
Øvrige stevner og seriespill 1

For å finne den totale poengsummen for en kamp, så må du multiplisere poengsummen fra tabellen for forventet/uventet tap/seier med vektingen for det aktuelle arrangementet.
F.eks: En kamp som er spillt i NM for Yngre, så skal poengsummen multipliseres med 1.5

EKSEMPEL

Eskil Lindholm (2972 poeng) og Lars Rønneberg (2790 poeng) møtes i en turnering. Poengdifferansen mellom Eskil og Lars (2972 – 2790) = 182 poeng

Dersom Lars vinner, vil det vil være et «uventet resultat» siden Eskil har fler poeng enn Lars.

For å se hvor mange pluss-poeng Lars får, så må vi bruke kolonnen for «Uventet resultat» og «Seier», samt raden for poengdifferansen mellom 150 – 199 poeng (differansen mellom Eskil og Lars var 182 poeng).

ranking-poengberegning-uventet-seier
Vi ser av dette at Lars skal ha 14 pluss-poeng for sin seier over Eskil

For å se hvor mange minus-poeng Eskil skal ha, så må vi bruke kolonnen for «uventet resultat» og «tap», samt raden for poengdifferansen mellom 150-199 poeng.

ranking-poengberegning-uventet-tap
Vi ser av dette at Eskil skal ha 14 minus-poeng for sitt tap mot Lars

NB! Dersom denne kampen var blitt spilt i Eliteklassen i Senior NM, så ville poengsummen blitt multiplisert med 2. Dvs Lars ville fått 28 pluss-poeng, mens Eskil ville mistet 28 poeng.

 

POENGSYSTEM FØR 2015-SESONGEN

Poengdifferanse Uventet resultat Forventet resultat
0 6 -4
1 – 24 6 -6 6 -4
25 – 49 8 -8 5 -3
50 – 74 10 -10 5 -3
75 – 99 12 -12 4 -2
100 – 199 15 -15 4 -2
200 – 299 18 -18 3 -1
300 + 20 -20 2 -1