Racketkontroll – trygghet for deg!

269
Legg nettmåleren på belegget, gjerne mot en lys bakgrunn. Da ser du om belegget er flatt. Hvis det slipper lys gjennom ute på kantene betyr det at belegget er tykkest på midten. Den ekstra tykkelsen på midten teller med i de 4 millimeterene og kan gjøre at belegget blir sett på som for tykt.

Tekst: Karl Børre Reite

Her kan du lese mer om hvordan vi tester racketer, og hvordan det sikrer fair play.

Siden 2014 har NBTF hatt en egen rutine for hvordan vi tester racketer i norske konkurranser. Formålet er å sikre at alle spiller med godkjent utstyr, altså fair play for deg. Testene er ment forebyggende og vi har få strenge sanksjoner sammenlignet med internasjonale konkurranser. Det vi ser på er først og fremst at racket og belegg er hele og uten betydelige skader, at belegget er godkjent, ikke for tykt og at det er flatt.

1. Vi har alltid racketkontroll!

Vi har alltid en form for racketkontroll. Teknisk utstyr og prosedyrer kan være litt forskjellig.  Her er noen forskjellige nivåer:

  • Vi viser racketen til motspilleren
  • Vi viser racketen til motspilleren og dommeren. Dommeren sjekker visuelt og med nettmåler
  • Vi har elektroniske måleapparater og plukker ut noen bord og kamper til kontroll
  • Vi organiserer et eget område (call area) der spillerne møter før kamp

2. Racketkontroll er alltid før kamp!

Vi skal sikre at alle spiller med godkjent utstyr. Da er det logisk at vi tester racketen FØR kamp.
Dersom du ikke møter til fastsatt racketkontroll, eller det ikke er tid til å sjekke reserveracket, skjer testen likevel etter kamp.
Dersom racketen har feil som borddommeren ikke kan se med en rask titt (tykkelse/flathet/lim), så risikerer du å tape kampen.

3. Hva skjer hvis racketen ikke blir godkjent?

Du får ikke spille med en racket som ikke er godkjent.
Dersom racketen ikke blir godkjent, får du teste en reserveracket så sant det er tid. Igjen: Formålet er å sikre at alle spiller med godkjent utstyr.
Dersom racket nummer to heller ikke blir godkjent, så må vi se om vi har tid til å sjekke en tredje.
Dersom det ikke er tid, vil du måtte spille med en racket som ikke er testet.
Denne vil bli testet etter kamp.

Internasjonalt får man «prikker» hver gang man tester en racket som ikke blir godkjent. Dersom man får et visst antall prikker, blir man utestengt fra alle kamper i en viss periode. Dette systemet har vi ikke i Norge.

4. Hva bør jeg passe på selv?

Belegget inkludert lim kan maksimalt være 4 mm tykt. Hakket på nettmåleren er 4 mm og kan brukes til kontroll.

Dersom du gjør følgende, så bør det gå bra:

  • Bruk kun godkjente belegg
  • Skift belegg før turnering dersom de har vesentlige skader eller hakk
  • Bruk en nettmåler og sjekk tykkelse (4mm) og flathet på belegget
  • Ta med minst en reserveracket til turnering
  • Bruk muligheten til frivillig test på turneringer som har dette
  • Følg med på hvilke rutiner som gjelder for racketkontroll i turneringen du deltar i

Fullstendige regler og grenser finner du i vedleggene til denne artikkelen.

LARC 2017B – Godkjente belegg

https://bordtennis.no/racketkontroll/