Prosjekt i Region Sør: Region Sør har ansatt tre regionutviklere

345

Tekst Gro Laila Bye
Foto  Ghassan Chaer

Region sør planla å lage et prosjekt for å utvikle hele region sør, både sportslig og for å lette litt på klubbenes utfordringer.

Vi ønsket at jobben ut mot klubbene skal være så målrettet som mulig, i forhold til hva klubbene kan ha behov for. Ønskene må stå i forhold til stillingsinstruksene som er satt opp. Fleksibilitet, og nytenkning er sentrale stikkord, for å kunne møte de utfordringene utviklerne blir stilt ovenfor.

Ansettelser ble gjort i løpet av juli 2020, og de ansatte startet i jobbene sine den 1. september.

Prosjektet har også som mål, og gjøre det lettere for klubbene i Region Sør å samarbeide tettere, og kunne ha felles arrangementer i mye større grad, enn det som har vært vanlig.

Regionsutviklerne har også ansvar for regionsamlinger i Region Sør.

Region Sør har ansatt tre regionutviklere, fordelt på tre i 20% stillinger. De ansatte er: Pelle Jarlebrand, Joanna Sierputowska og Hilding Totland.

Utviklerne er tildelt ulike klubber, som er påmeldt til prosjektet, for å følge opp klubbene med utfordringer de ønsker hjelp/støtte til. Det vil si at det blir jobbet ulikt fra klubb til klubb, etter behov. Dette opplegget krever mye kommunikasjon og samarbeid mellom regionutvikler og klubbstyrene/trenere. Hver utvikler melder om utførte opplegg, og planer fremover, hver måned. Styret i region sør er tett på opplegget, og vi er nå inne i en fase hvor det er viktig å evaluere oppstarten.

Det er gjennomført prosjektsamlinger for alle klubbene, og samlinger mer lokalt. Utviklerne bytter klubber innimellom, når det er behov, og for å få enda mer variasjon i tilbudet.

Prosjektet har allerede nå fått mange positive tilbakemeldinger fra klubbene som er med. Men vi er hele tiden på offensiven for å forbedre konseptet, slik at alle klubber ser det er hensiktsmessig å delta, for å utvikle sin klubb. Klubbene som har vært med fra oppstarten er: Skien, Eidanger, Sandefjord, Larvik, Notodden, Drammen, Modum og Eiker. Vi jobber mot, og ønsker at flere klubber skal se nytte av å delta, både for å utvikle klubben og regionen som helhet.

I tillegg har utviklerne ansvar for regions samlinger, hvor alle klubbene i regionen er invitert. De har ansvar for hele opplegget i samlingene, og har med seg nødvendige sparringspartnere, i tillegg til det arrangørklubbene kan tilby.

Det er et kostbart prosjekt, som gjør at vi er avhengige av god støtte fra forbundet, i tillegg til deltakerprisen for klubbene på 10 000 kroner, som betales 2 ganger i året (5000 kroner i august, og 5000 kroner i januar).

Vi er veldig stolte av å kunne presentere et prosjekt, som vi synes allerede nå har gitt positive ringvirkninger for de klubbene som er med, og vi gleder oss til å utvikle prosjektet videre, i takt med behovet som er i Region sør.

Målet er at alle klubbene i regionen skal ønske å være med på opplegget, og at vi får et stort, varig løft for alle klubbene og spillerne i Region Sør.

Gro L. Bye
Styreleder i region sør