Pliktig rapportering av medlemsopplysninger – frist 30 april !

  146

  Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2020. Innrapportering av medlemsopplysninger må gjennomføres innen fristen selv om idrettslaget ennå ikke har avholdt årsmøte.

  Alle idrettslag skal rapportere inn opplysningene i Idrettens medlemssystem.

  Dette skal idrettslag som har avholdt årsmøte innrapportere:
  De idrettslagene som har avholdt årsmøter foretar all innrapportering som vanlig.

  Dette skal idrettslag som ennå ikke har avholdt årsmøte innrapportere:
  Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.2019.
  Kontaktinformasjon til idrettslaget (e-postadresse og telefonnummer).

  Når det gjelder informasjon som først foreligger etter avholdt årsmøte (eksempelvis nye styremedlemmer, årsmøteprotokoll, årsmøtegodkjent regnskap m.m.) skal dette først fylles ut/lastes opp etter at idrettslaget har avholdt årsmøte.

  Idrettslag oppfordres til å avholde årsmøter så snart det er forsvarlig, og senest innen 31.12.2020. Årsmøtene kan avholdes skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte i henhold til smittevernreglene.

  Les mer her.