Påminnelse: Innkalling til årsmøte i NBTF Region Øst, ons. 9 mars kl. 18.00 hos NBTF, Ullevål stadion

42

Påminnelse:

Innkalling til årsmøte i NBTF Region Øst, ons. 9 mars kl. 18.00 hos NBTF, Ullevål stadion

Invitasjonen er tidligere sendt klubbene direkte.

Sakskart:

  1. Åpning, godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent og to desisorer (godkjenning av protokoll)
  3. Årsmelding fra styret (vedlagt)
  4. Regnskap (ettersendes)
  5. Handlingsplan (ettersendes)
  6. Medlemskontigent (foreslås uforandret fra 2015)
  7. Forslag budsjett (ettersendes)
  8. Innkomne forslag (ettersendes eventuelt)
  9. Valg

Styret oppfordrer på det sterkeste klubbene til å prioritere deltakelse på årsmøtet! Det vil bli servert god mat og drikke på møtet.

Vi gjør ellers oppmerksom på at alle styrereferatene fra perioden 2015-2016 nå er lagt ut på NBTFs Region Østs nettsider: https://bordtennis.no/category/regionsnyheter/region-ost/

Mvh Runar Todok, styreleder

Tlf 909 12 510

Vedlegg

Fil Filstørrelse
doc REGION ØST Årsmelding 2015-2016 24 KB