– Oppdaterte retningslinjer – Organisert trening for alle under 20 år kan gjenopptas.

  262

  Organisert trening for alle under 20 år kan gjenopptas. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes inntil videre.

  Fra 20. januar kan barn og ungdom under 20 år trene som normalt ute og inne, også i kontaktidretter. Kamper, cuper og stevner kan fortsatt ikke gjennomføres.

  Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt vil være lokale retningslinjer, de må følges. Oslo kommune med flere vil senere i uken komme tilbake til hvilke retningslinjer, som vil gjelde lokalt.

  Voksne over 20 år skal ikke å drive organisert aktivitet innendørs, men kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand. Kamper, cuper, stevner eller tilsvarende arrangementer må fortsatt utsettes inntil videre. Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt.

  Kamper/konkurranser som inngår i nasjonale serier, kan ikke gjennomføres i en periode på to uker fra 20.1.2020.Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt. Internasjonale serier som er omfattet av eksisterende unntak for toppidretten kan gjennomføres.
  Det er ikke adgang til å sette opp treningskamper eller liknende som erstatning for seriespill, men andre arrangementer som var planlagt gjennomført kan gjennomføres.

  Utøvere definert av NBTF som Toppidrettsutøvere kan fortsatt trene.

  Norges Bordtennisforbund understreker at vi fortsatt må etterfølge lokale restriksjoner og tiltak.

  Eventuelle spørsmål rettes til Bengt Paulsen.

  Med hilsen
  Norges Bordtennisforbund

  Bengt Paulsen
  Generalsekretær