Oppsummering NBTFs styremøte

67

Protokoll fra styremøtet vil ligge tilgjengelig på hjemmesiden ganske snart. Nytt styre har fokus på å få ut informasjon til medlemmene raskt.

Styremøteprotokollen er kun en konsentrert oppsummering av vedtak i styremøtet. Den inneholder ikke detaljer rundt begrunnelser eller forhåndsinformasjon.
Av den grunn vil undertegnede skrive en artikkel her på hjemmesiden etter styremøtene slik at det i lettere prosa blir oppsummert hva vi pratet om, hva vi ble enige om og hvilke tanker vi har fremover.

På ny hjemmeside fra august 2015 vil vi mest sannsynlig ha en egen «styre-blogg» hvor styret og de 5 sektorene stadig vil legge ut informasjon til medlemsmassen om hva de jobber med og saker som skjer. Hjemmesiden www.bordtennis.no vil i det hele tatt bli et sted man må følge med på. Ut over høsten/vinteren vil det nok bli en del endringer fra det dere ser i første utgave i august. Sektor «Marked/Media» vil nemlig ta tak i dette temaet og suksessivt jobbe frem både endringer på selve hjemmesiden samt etablere et regime for å ha ulike skribenter.

Vi har fått på plass fordeling av de ulike sektorene:

 • Sektor Organisasjon
  leder: Erik Lindholm medlem: Sven Wertebach.
 • Sektor Marked- og media (ny benevnelse)
  leder: Tor Hallaråker
 • Sektor Toppidrett
  leder: Olav Haraldseid medlem: Christian Ibenfeldt
 • Sektor Bredde og utvikling (ny benevnelse)
  leder: Rune Fredriksen medlemmer: Gro Laila Bye, Mona Løkås
 • Sektor Arrangement
  leder: Nina Jeletich medlem: Erik Lindholm

Flere medlemmer i sektorene vil komme nå i sommer.

President Erik Lindholm vil ha overoppsyn med sektor Organisasjon, Marked/Media, samt Arrangement.

Vise President Christian Ibenfeldt vil ha overoppsyn med sektorene: Bredde/Utvikling og Toppidrett

Rankingkomiteen flyttes rent organisatorisk fra Toppidrett til Arrangement. Jobben med å foreta seeding i NM beholdes i sektor Toppidrett.

Lær dere et nytt ord: «Stevne-tieren»:
Som mange har fått med seg så foreslo Tor Hallaråker på Tingmøtet å innføre en stevneavgift pr påmeldt klasse på approberte stevner på kr 5,- Tingmøtet tok en prøveavstemming på det og et flertall ønsket dette. Styremøtet vedtok å øke beløpet til kr 10,- pr påmeldt klasse samt vedtok at man skulle innføre dette allerede for sesongen 2015/16. De innsamlede pengene skal gå til regiontiltak. Sektor Arrangement vil få ansvar for å innføre avgiften og sektor Bredde-Rekruttering vil få ansvar for å fordele pengene på regionale tiltak.

Som dere vel også har fått med dere så har lisensavgiften for voksne økt til kr 450,- Denne avgiften inneholder jo ikke så mye nå som tidligere, ettersom bladet «Norsk bordtennis» nå ikke lenger blir sendt hjem i papirutgave. Dette har gjort at vi har begynt å diskutere innføring av engagnslisenser for de som helt ad hoc skal delta på en seriehelg eller et enkeltstevne. Sektor Arrangement vil utrede dette utover høsten.

Vi hadde 2 saker oppe til votering mhp endring av NBTF Konkurransereglement.

 1. Bytte ut Junior Lag med Eldre Junior lag, samt bytte ut Junior Mixed double med Eldre Junior Mixed double, i NM Junior.Vi vedtok å si nei til dette forslaget fra Ungdomskomiteen.Vi besluttet derimot en enda mer radikal omlegging, nemlig at vi trekker ut alle Eldre Juniorklassene fra NM Junior og lager et eget mesterskap: NM Eldre Junior

  Vi vet at dette har vært prøvd tidligere uten den store suksessen. I teorien skulle dette mesterskapet få enda flere deltagere enn NM Junior i og med at så mange unge kan delta i tillegg til de mellom 18-21 år. Sektor Arrangement fikk mandat til å gjennomføre dette allerede kommende sesong, men det blir nok vanskelig å få til.

  Det er en stor fordel med dette: NM Junior vil da slippe å arrangere noe på fredagen. Dagens skolemyndigheter har blitt langt strengere med å gi elever fri på ukedager til idrettsarangement.

  Takk til Ungdomskomiteen som på denne måten har sparket i gang ideen til et eget NM Eldre Junior.

 2. Innføring av en 65-års klasse i NM Veteran.Vi vedtok å si nei til dette forslaget.Hovedbegrunnelse var at det ville redusere prestisjen. Vi ser poenget med at jo eldre du blir i klassen jo mindre mulighet har du til å hevde deg. Her vil vi påpeke at dette er et norgesmesterskap og at for å kunne ha mulighet for å hevde seg i en slik klasse så må man være i god fysisk form. Alderen krever sitt, men med god fysisk trening i bunnen bør 60-69 åringer kunne spille relativt jevnt. I 70-års klassen er det mer fysiske forskjeller.

  Vi er klar over at Veterankomiteen representerer veteranene og at de sikkert har sjekket med diverse deltagere at 65-års klassen er ønsket. Det var 31 deltagere i årets H60 klasse. Det er nok lurt at nytt styre v/Sektor Arrangement tar med Veterankomiteen mer på råd i kommende sesong. Sammen finner vi ut hvordan dette bør være fremover.

Vi skal arrangere 2 Nordeuropeisk mesterskap kommende sesong.

 • For Veteraner 8.-10.april 2016. Arrangør er Fjell/Heros.
  Kult å ha dette på hjemmebane. Da bør de fleste NM Vet-deltagere forberede seg på enda et mesterskap samme våren.
 • Hovedmesterskapet (Senior) 20-22. mai 2016
  Her vil NBTF være arrangør. Komiteleder for stevnet ble utnevnt: Øivind Eriksen
  Her blir det viktig å få med svenske og danske lag. De er viktige for stevnets status.
  Dette blir arrangert på Fornebu og bør kunne være severdig. Deltagere er landslagsspillere.

Ellers:
Håndboka i papirformat er historie. Dette ble vedtatt på dette styremøtet.

Ny hjemmeside i august vil ha hele håndboka der. Dette blir menystyrt og ikke en pdf som i dag. Skal derfor være enkelt å bruke den f.eks på en mobil. Hjemmesiden vår har moderne teknologi og laget i WordPress med såkalt responsivt design (tilpasser seg utstyret som leser siden).

Neste styremøte blir 11-12 september, altså et arbeidsmøte over 2 dager. Her blir det dypdykk i sektorarbeid og annet.

mvh
Erik Lindholm
President NBTF