Oppsummering NBTF styremøte 8.januar 2018

290

Tekst: Erik Lindholm
Foto: Ghassan Chaer

Budsjett for 2018
Vi er nå enige i budsjettets kostnadsside. Tiltak og fordeling pr sektor. Dette kan justeres noe når vi er mer sikre på inntektssiden.

Det er gledelige er økning på Post2-midler. Dette er overføringer vi får til å dekke kostnader av type administrasjon, men er det penger utover det så er det å anse som frie midler. Regjeringen har besluttet å kutte kostnader til NIF sentralt og øke Post2 til særforbund og Idrettskretser. Vi vet foreløpig ikke tallene her fordi det er en «formel» i NIF for fordelingsnøkkel ut mot særforbundene basert mye på medlemstall, men også andre faktorer. Om et par uker har vi tallene.

Sektor-gjennomganger
Vi gikk igjennom sektor for sektor.
Alle sektorene hadde i forkant av møtet levert aktivitetsliste over gjennomførte aktiviteter og planlagte aktiviteter. Dermed er gjennomgangen på styremøtene mer effektiv enn tidligere. Mye av diskusjonene ble også ved budsjettgjennomgangen.

Sektor Organisasjon.
Møte med regionsledere og styremøte ifbm VM i Halmstad under kontroll. Nøkternt budsjett med en del egenandeler som gjør at prisen for dette blir drøyt 40.000 mot 20-30.000 hvis vi skulle avholdt det samme i Oslo-området med reise og overnatting.

Vedtak på dagens møte:
Vi skal fra 1.januar 2018 ikke se en eneste alkoholregning i NBTFs regnskap/bilag.

Sektor Marked.
Olav Haraldseid og Karl Arne Lia har skaffet en god samarbeidskontrakt med Notodden Energi. Den gir oss et beløp ved signering og etter dette så vil både NBTF og klubbene kunne tjene ytterligere ved innsats. Her må det følges opp mot klubbene. NBTF administrasjon vil hjelpe til med dette slik at både klubber og NBTF tjener på det.

Det jobbes nå også aktivt mot andre mulige samarbeidspartnere/sponsorer. Vi har tro på at det blir flere kroner som frie midler her, men vi budsjetterer aldri noe før avtaler er signert. Dermed er posten «Sponsorinntekter» i budsjettet satt lavere enn vi tror det egentlig vil bli.

Sektor Media.
Øivind Eriksen og Ghassan Chaer jobber godt med skribenter til seriespill og andre turneringer. Streaming-kurs blir gjennomført. Tross bra markedsføring av kurset er vi ikke fornøyd med antall deltagere fra bordtennismiljøet. Fortsatt ledige plasser her.
Sektoren fikk 10.000 ekstra til skribentvirksomhet i budsjettet.

Vi sørger for at våre seniorlandslag får skikkelig presentasjon med bilder/tekst på fast plass på vår hjemmeside nå i forkant av EM-kvalifiseringene som start på bortebane i slutten av februar. Seniorlandslagene bør løftes mer frem.

Parcas Media:
Særforbundsalliansen i NIF har nå forhandlet frem en avtale om TV-produksjoner (planer er at de sendes på TV 2 Sport) og distribusjon på sosiale medier. Samarbeidsforslaget er tenkt finansiert via sponsormidler til Særforbundsalliansen. På den måten vil ikke hvert enkelt særforbund bli belastet noe økonomisk i det hele tatt. Unntaket er dersom særforbundet ønsker produksjoner utover standardproduksjon som angitt i avtalen.

Avtalen innebærer 1 produksjon pr. særforbund pr. år, og det blir fokus på 2 idretter pr. måned. Det medfører at vi må planlegge hva vi ønsker å lage sending på. Ser ut til å være ca 23 minutters innslag.
Viktig: En forutsetning i hele prosjektet er at det skal fokuseres på yngre spillere, altså «Next generation»
Vedtak: Svenn-Erik Nordby gir tilbakemelding om at NBTF ønsker å være med på dette

Sektor Arrangement
Vi gjorde i dag vedtak på endringer i NM Senior.
Følgende vedtak:
a) Funksjonshemmede kan delta i egen funksjonshemmet double og i tillegg til en annen doubleklasse.
Det spesifiseres nå at denne ekstra doubleklassen må bli mixed double for funksjonsfriske
b) Søndagen skal kun ha kvartfinaler, semifinaler og finaler spilles. Det betyr at i seniorklassen må det da spilles en runde ekstra på lørdagen.
Funksjonshemmed åpen flyttes til fredagen. Dette er ikke en lovendring, det er innenfor dagens regelverk.

Det bør bemerkes følgende mhp at styret gjør endringer i lovverket vårt midt i en sesong:
Ifølge NBTFs lov skal saker sendes ut på høring til alle høringsledd (se lovens paragraf 7-1), og endringer i representasjons- og konkurransereglementet skal gjøres før ny sesong (underforstått; gjelde fra ny sesong). Det er derfor vi har hatt rutinen med å gjøre endringer på våren, med iverksettelse fra ny sesong. Styret bør ikke gjøre vedtak for reglementene med umiddelbar virkning. Da kan bli uryddig hvis nye regler dukker opp når styret finner det for godt i løpet av sesongen.Når det gjelder tilleggsbestemmelsene så kan styret vedta nye tilleggsbestemmelser før hver ny sesong (underforstått; gjelde fra ny sesong), se konkurransereglementets punkt 1.1.6.

I dette tilfellet så har disse sakene vært ute på høring våren 2017. Sakene ble da bestemt utsatt til sesongen 2017/18 for avgjørelse i nytt styre. I dag gjorde altså nytt styre dette gjeldende allerede fra inneværende sesong. Normalt er allikevel at det gjøres gjeldende fra neste sesong, men siden det var forankret hos TD, OD og arrangør av NM Senior så mente vi oss best tjent med å gjøre det gjeldende nå.

Sektor Bredde&Rekruttering
Heavy Spin-prosjektet. Vi endte opp med 6 klubber som gjennomførte dette. Utbetalinger foreløpig ikke gjennomført da vi avventer rapporter på aktivitetene.

Trening funksjonshemmede.
Her endte vi opp med å utbetale kr 30.000 til klubber.
«Prosjekt bordtennisskolen». 8 klubber har søkt. Vi har budsjett for 20.
Her avventer vi Idrettsregistreringen før midler betales ut.

Fremover:
– Prosjekt «jenterekruttering» iverksettes
– Vi ser på evt restrukturering av spillerutvikling på kadettsiden fra sommeren 2018. Er nå for liten base av spillere på jentesiden i ung kadett-alderen.
– rekruttering funksjonshemmede styrkes i 2018 med hjelp av midler fra Gjensidigestiftelsen.

Sektor Toppidrett
Det er enighet om budsjettet her nå. Får vi mer frie midler enten gjennom tildelinger eller sponsorer så vil Toppidrett få stor del av dette siden Toppidrett stort sett kun er finansiert av frie midler om man ser bort fra Olympiatoppens bidrag.

LNU-prosjekt for funksjonshemmede
Dette prosjektet er finansiert av LNU (Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner).
Meget vellykket seminar i Oslo for nøkkelpersoner første helgen i januar med hele 51 deltagere over 2 dager. Prosjektet er nå avsluttet og det skal skrives rapport. Ved god rapport kan man håpe på gjentagelse senere. Prosjektet innebar mye oppsøkende virksomhet ved f.eks Beitostølen Helsesportsenter, Haukeland sykehus og Sunnaas sykehus samt flere andre steder.
For 2018 har Jan Bergersen og Gard Hongslo klart å skaffe ny sponsor til slik virksomhet: Gjensidigestiftelsen

EM-kvalik 2018
Aktuelle datoer vil i 2018 bli
Bortekamper: 13/2, 27/2, 27/3
Hjemmekamper:
22/5: (Norge-Israel for herrer og Norge-Hellas for Damer)
2/10: Norge-Italia (Herrer)
20/11: Norge-Kosovo (Herrer) og Norge-England (Damer)

Her vil vi etter hvert gå ut til klubber for at de kan melde sin interesse for å lage arrangement rundt våre hjemmekamper. Noter dere dette allerede nå.

Veteran-EM 2021
Vi er med i søknadsprosessen for dette mesterskapet. De andre landene som har søkt er: Kroatia, Italia, Spania og Wales.
Vi gikk ut til klubbene i Norge og bad om interessenter for å påta seg dett ei samarbeid med NBTF.
Følgende har meldt sin interesse:
– Stavanger BTK
– Trondheim BTK (Tidligere kalt Vikåsen).
– Skien BTK i samarbeid med Skien Fritidspark

Det som vil skje fremover er følgende:
Disse klubbene vil bli tilskrevet snarest av Hovden/Nordby.
Neste del av prosessen er at de må redegjøre for mange detaljer og lage en svært konkret prosjektplan. Dette vil medføre ganske mye arbeid for disse klubbene og resultatet vil bli grovutkast til søknad/presentasjon mot ETTU. Klubbene får beskjed om hva de skal redegjøre for. Nøkkelord vil være hallkapasitet/beliggenhet, hotellkapasitet/beliggenhet samt plan for å skaffe frivillige og lønnede personer som skal håndtere dette. Dette siste punktet er svært krevende. Vi regner rundt 2200 deltagere. Dette er tilsvarende VM Veteraner på Lillehammer i 1996 og der var det rundt 300 frivillige og 3 ansatte (utenom NBTF adm) som stod for dette. Dette er et svært stort arrangement.

Frist for å levere neste runde vil bli ca 1.mars (eksakt dato blir gitt disse 3 søkerne).
Så vil sektor Arrangement lage en innstilling til vårt styre ca 10.mars og styret beslutter valg av arrangør på styremøtet 17.mars. 31.mars sender NBTF søknad/presentasjon til ETTU. Det betyr at vi har 2 uker på siste finpuss.

Neste styremøte blir lørdag 17.mars i Oppegård i forbindelse med NM Yngre