Oppsummering NBTF styremøte 27.oktober

77

Tekst: Erik Lindholm
Foto: Ghassan Chaer

Oppsummering NBTF styremøte 27.oktober
Sted: Ullevål, Oslo

Sektor-gjennomganger
Vi gikk igjennom sektor for sektor. Vi tok for oss punkter fra Tingmøtet og oppdaterte dem mot One-page planene hver sektor har laget. Altså det Tingmøtet spilte inn i «NBTF 2020» – debatten blir sett nærmere på.

Sektor Organisasjon.
Gen.sekretær fyller i disse dager 67 år. Fra arbeidstaker er 67-70 år så gjelder egne regler vedrørende pensjonsform. Styret må derfor ta beslutning på om vi skal gjøre om på dagens ytelsesbaserte pensjonsform nå eller ikke. En omgjøring ville da også bli gjeldende for de andre arbeidstakerne i NBTF.
Vedtak: Vi beholder dagens ytelsesbaserte pensjon inntil videre. Når ny generalsekretær ansettes så vil vi mest sannsynlig gå over til innskuddsbasert pensjon for alle NBTF sine ansatte slik resten av næringslivet og etter hvert også de offentlige organisasjoner nå gjør.

Sektor Marked.
Olav Haraldseid og Karl Arne Lia har skaffet en god samarbeidskontrakt med Notodden Energi. Den gir oss et beløp ved signering og etter dette så vil både NBTF og klubbene kunne tjene ytterligere ved litt innsats. Det jobbes nå også aktivt mot andre mulige samarbeidspartnere/sponsorer.

Sektor Media.
Øivind Eriksen og Ghassan Chaer har fått på plass skribenter til seriespill og andre turneringer.  Sammen med Svenn-Erik Nordby har de fått til et samarbeidsprosjekt med Særforbundsalliansen til et streaming-kurs. Her vil NBTF sponse størsteparten av utgiften til deltakerne. Tingmøtet ønsket å bruke opptil 30.000 på et slikt tiltak.
Vedtak på dagens møte: Eriksen/Lindholm/Nordby lager en prioritert liste over aktiviteter som skal utføres mhp bruk av Rolf Erik Paulsen som ressurs. Dette forankres mot Rolf Erik.
Disse hovedområdene:
a)  Atle Irgens arkiv inn på hjemmesidene. Planlagt ferdig før jul.
b)  Andre endringer på hjemmesidene
c)  Omskriving eller opplæring av andre mhp de «gamle» systemene for ranking og
seriesystemets resultater. Målsetting her er at dette først og fremst ikke må være
personavhengig av kun 1 person. Dette er kritiske systemer for oss.

Sektor Arrangement
De har fått mange innspill til saker de skal se på. Det meste av dette gjelder neste sesong slik at det foreløpig ikke haster så mye. En sak de vil se ganske raskt på er NM Senior og et par saker der både for funksjonsfriske og funksjonshemmede. Hvis de velger å gjøre om på det så vil det gjelde allerede kommende sesong. Dette er mindre endringer vi snakker om.
Bra innsats på Trener1-kurs og klubbtrenerkurs. Bengt Paulsen har her gjort godt arbeid. Dessuten bra arbeid av Dommerkomiteen i høst.

Sektor Bredde&Rekruttering
Mest Liv Sæther og Svenn-Erik Nordby som har vært i gang her så langt.
Bla disse sakene:
a) Oppfølgning av de 3 satsningsområdene. Trondheim og Bergen godt i rute med ansettelser av trener og god struktur. I region Sør har det stoppet opp og akkurat nå er det uklart hvordan dette kan implementeres.
b) Heavy Spin-prosjektet. 6 klubber har søkt om støtte til dette. Vi har budsjett for 12.
c) Trening funksjonshemmede. Her har vi øremerkede midler klubbene kan benytte. 4 klubber har søkt. Regionene har ikke søkt.
d) «Prosjekt bordtennisskolen». 8 klubber har søkt. Vi har budsjett for 20.
Sektoren ser også på om det skal lages noen nye støtteordninger for klubbene med øremerkede midler NBTF får inn.

Sektor Toppidrett
NBTF får i utgangspunktet ikke frie midler til Toppidrett i bevilgninger og vi må da skrape sammen midler til dette på andre måter. Innsparinger vil da alltid i stor grad gå ut over toppidrett for funksjonsfriske. Økonomien er derfor hvert år en utfordring på Toppidrett og våre landslag.
Sektor Marked sin gode jobbing mot samarbeidspartnere/sponsorer vil være til god hjelp. Vi har tro på at vi kan klare et turneringsbudsjett opp mot fjorårets fordi sektor Marked med Haraldseid i spissen jobber så godt om dagen. Aktivitetsnivået på treningssiden er høy.
Det som diskuteres mest nå er hvor mye midler de ulike landslag har til rådighet, som jo vil bestemme hvilke turneringer de kan delta på. Dagens styremøte diskuterte dette og ble enige i at sektor Toppidrett ser mer på regnskapstall og lager et forslag til styret kjapt og vi vil da gjøre vedtak på budsjettstørrelse for aktivitet for de ulike landslag. Det er altså ikke klart pr i dag.
Det kan bli aktuelt å øke noen avgifter for å finansiere noe av dette. Ibenfeldt holder i saken.

Annet

EM-kvalik 2018
Aktuelle datoer vil i 2018 bli 13/2, 27/2, 27/3, 22/5. Her snakker vi om hjemme/bortekamper. De neste rundene vil bli høsten 2018.

Veteran-EM 2021
Vi har søkt dette mesterskapet. De andre landene som har søkt er: Kroatia, Italia, Spania og Wales

Sport Event Norway
Dette er en organisasjon NIF vurderer å bygge opp for å skaffe internasjonale arrangement til Norge. Dessuten for å støtte de som har fått tildelt slike arrangement. Foreløpig er konseptet kun ute til «høring». Finansieringen vil bli delt opp på Kulturdepartementet, Reiselivsnæringen, NIF og Særforbundene. Flere land går nå i gang med et slikt konsept, spesielt Danmark.

NBTF:
Vi kjenner bra til prosessene for tildeling av stevner i ETTU-regi og behøver ikke noen «hjelp» rundt slikt. Skulle vi satset på å arrangere noen store «world.wide».stevner for ITTF så kunne det vært interessant. Dette har vi så langt ikke noen planer om.
Vi er skeptiske til å være økonomisk bidragsyter til et konsept som mest sannsynlig kun vil hjelpe de store idrettene i Norge. Styrets diskusjon rundt dette tyder på at vi er enige i at dette for Norsk bordtennis ikke er interessant, men sikkert et bra konsept for NIF.

Neste styremøte blir mandag 8.januar på Ullevål kl 17